Αρχική Σπίτι
Έχετε στεγαστικό δάνειο;

Γλιτώστε χρήματα από την ασφάλεια του σπιτιού σας!

Υπολόγισε τώρα
Τα προγράμματά μας

 

 
Economic
"Το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης για στεγαστικά δάνεια"
Καλύπτει το κτίριο της κατοικίας και απευθύνεται σε έσας που έχετε στεγαστικό δάνειο.
Είναι το βασικό πακέτο ασφάλισης που απαιτούν οι τράπεζες.
Υπολογισμός
 
Value
"Το πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης για στεγαστικά δάνεια"
Καλύπτει το κτίριο της κατοικίας και απευθύνεται σε εσάς που έχετε στεγαστικό δάνειο αλλά η Τράπεζα απαιτεί επιπλέον καλύψεις (διαρροή/θραύση σωληνώσεων, καιρικά φαινόμενα κ.α.)

 

Υπολογισμός
 
Premium
"Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης για κάθε κίνδυνο"
Καλύπτει το κτίριο και το περιεχόμενο της κατοικίας και απευθύνεται σε εσάς που θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι σας για κάθε κίνδυνο.
Υπολογισμός

Καλύψεις

 
Economic
Κάλυψη κτιρίου
Υπολογισμός
 
Value
Κάλυψη κτιρίου
Υπολογισμός
 
Premium
Κάλυψη κτιρίου
& περιεχομένου
Υπολογισμός
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός  
 
 
 
Σεισμός 
 
 
 
Έκρηξη  
 
 
 
Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους,
πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων
 
 
 
 
Τρομοκρατικές ενέργειες  
 
 
 
Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές  
 
 
 
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και έκρηξη  
 
 
 
Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά  
 
 
 
Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών 
 
 
 
Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων  
 
 
 
Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα    
 
 
Διαρροή/Θραύση σωληνώσεων    
 
 
Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής/ληστείας    
 
 
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πλημμύρα, καταιγίδα,
θύελλα και διαρροή/θραύση σωληνώσεων
 
 
 
 
Απώλεια ενοικίων    
 
 
Δόση στεγαστικού δανείου    
 
 
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου      
 
Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών συσκευών     
 
Θραύση τζαμιών      
 
Κλοπή περιεχομένου      
 
Κακόβουλες ενέργειες      
 
Γενική αστική ευθύνη      
 
Νομική υποστήριξη      
 
  Υπολογισμός Υπολογισμός Υπολογισμός
Έχετε στεγαστικό δάνειο;

Γλιτώστε χρήματα από την ασφάλεια του σπιτιού σας!

Υπολόγισε τώρα