Βιβλίο Γενικών & Ειδικών Όρων

Περιλαμβάνει τους Γενικούς και Ειδικούς όρους, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των καλύψεων που είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

Κατέβασε pdf

Ενημερωτικό Έντυπο

Μπορείς να διαβάσεις και να αποθηκεύσεις το Ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης Αnytime Auto.

Κατέβασε pdf

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης& Δηλώσεις Εναντίωσης και Υπαναχώρησης

Περιέχει τα εξής έγγραφα:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος & Αίτηση Αποζημίωσης
  • Δήλωση Υπαναχώρησης & Δήλωση Εναντίωσης
  • Συνοπτική Μνεία Περιεχομένου της Απόφασης 87/5.4.2016 της ΤτΕ
Κατέβασε pdf

Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων

Μπορείς να διαβάσεις και να αποθηκεύσεις το Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατέβασε pdf

Έγγραφο Πληροφοριών

Μπορείς να διαβάσεις και να αποθηκεύσεις το έγγραφο πληροφοριών.

Κατέβασε pdf

Έγγραφο Πληροφοριών Smart Drive

Μπορείς να διαβάσεις και να αποθηκεύσεις το έγγραφο πληροφοριών.

Κατέβασε pdf

Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος

Αποθήκευσε τη Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος. Αφού τη συμπληρώσεις και την υπογράψεις, μπορείς να την αποστείλεις:

  • Μέσω fax στο 210 946 1045
  • Μέσω e-mail στο motorclaims@interamerican.gr
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 161, 104 47, Αθήνα, υπόψη Κλάδου Αποζημιώσεων
Κατέβασε pdf

Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Μπορείς να διαβάσεις και να αποθηκεύσεις τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Κατέβασε pdf

Αίτηση Ασφάλισης Ρυμουλκούμενου Οχήματος για Ασφαλιστικούς Συμβούλους

Συμπλήρωσε την Αίτηση Ασφάλισης με τα στοιχεία του Ρυμουλκούμενου, όπως αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας του. Αφού τη συμπληρώσεις, μπορείς να την αποστείλεις στο auto@anytime.gr με θέμα: Ασφάλιση Ρυμουλκούμενου

Κατέβασε pdf
${loading}
${loading}