Αρχική Υγεία Προγράμματα

Η υγεία του παιδιού σου είναι και δική μας έννοια!

Γι’ αυτό, δημιουργήσαμε νέα, ευέλικτα προγράμματα υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

Σημαντικές
Πληροφορίες

×
 • Μία βασική εξαίρεση των καλύψεων υγείας είναι πως συνήθως δεν καλύπτουν (ή καλύπτουν με προϋποθέσεις) παθήσεις τις οποίες είχαμε στο παρελθόν. Μια κατάσταση της υγείας μπορεί να θεωρηθεί προϋπάρχουσα ακόμη και αν η ασθένεια δεν είχε πριν επισήμως διαγνωστεί με αποτέλεσμα να δημιουργείται αμφιβολία κι άγχος για το εάν θα καλυφθεί ένα περιστατικό ή όχι.

  Στα προγράμματα υγείας Child & Accident Care, δεν έχετε αυτό το άγχος γιατί απλούστατα δεν υπάρχει η γενική εξαίρεση προϋπαρχουσών παθήσεων.

  Ότι δεν αναφέρεται στις εξαιρέσεις καλύπτεται άμεσα, από την πρώτη μέρα έναρξης της κάλυψης, χωρίς περιόδους αναμονής.

 • Τα ασφαλιστήρια υγείας βάζουν ένα όριο ανά νοσηλεία ή ανά έτος που σημαίνει το μέγιστο ποσό των αναγνωριζόμενων εξόδων που μπορεί να καλύψει η ασφαλιστική εταιρία αντίστοιχα.

  Στo πρόγραμμα υγείας Child Care το ανώτατο όριο εξόδων νοσηλείας είναι 80.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο, ενώ στο πρόγραμμα Accident Care το ανώτατο όριο εξόδων νοσηλείας είναι 20.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο.

 • Προκειμένου οι ασφαλιστικές εταιρίες να προσφέρουν ένα προσιτό ασφάλιστρο και να συγκρατούν το κόστος υγείας σε χαμηλά επίπεδα, εξαιρούν ορισμένες παθήσεις για όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου. Ωστόσο αυτή η πρακτική, ανάλογα με τον αριθμό των εξαιρέσεων, περιορίζει σημαντικά ή λιγότερο το εύρος της ασφαλιστικής κάλυψης.

  Τα προγράμματα υγείας Child & Accident Care σχεδιάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες υγείας των παιδιών και οι εξαιρούμενες παθήσεις να είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, διαμορφώνοντας έτσι τη βέλτιστη σχέση ασφαλίστρου και κάλυψης.

  Οι εξαιρέσεις του προγράμματος Child Care είναι οι εξής:

  • Παθήσεις, ατυχήματα, σωματικές, κληρονομικές και συγγενείς ανωμαλίες που υπήρχαν πριν από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία, αν και ήταν γνωστά στις προγεννητικές εξετάσεις ή εμφανείς μετά την γέννηση ή γενικώς γνωστές στο Συμβαλλόμενο ή και στον Ασφαλισμένο, δε δηλώθηκαν στην αίτηση ασφάλισης
  • Απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου
  • Επεμβάσεις και θεραπεία δοντιών, φατνίων και ούλων
  • Κυστική ίνωση
  • Παθήσεις ή ατυχήματα που οφείλονται σε επιδράσεις πυρηνικής ενέργειας, σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή χημική μόλυνση
  • Παθήσεις ή ατυχήματα που οφείλονται σε πολεμικά γεγονότα
  • Χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών
  • Μέθη οδηγού, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία της οδικής κυκλοφορίας
  • Κύηση, τοκετός και οι επιπλοκές τους, καθώς και όλες οι περιπτώσεις διακοπής κύησης
  • Ψυχιατρικές παθήσεις
  • Αν ο Ασφαλισμένος δεν κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα
  • Αν οι διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, δεν έχουν σχέση με την αιτία της νοσηλείας
  • Αν οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται αφορούν έλεγχο γονιδίων, ενζύμων ή αμινοξέων και θεραπείες με γονίδια, ένζυμα ή αμινοξέα
  • Επεμβάσεις πλαστικής ή αισθητικής χειρουργικής
  • Παραβατική συμπεριφορά ανηλίκου η οποία τιμωρείται από τον Ποινικό Κώδικα
  • Φυσικοθεραπείες

  Οι εξαιρέσεις του προγράμματος Accident Care είναι οι εξής:

  • Παθήσεις, ατυχήματα, σωματικές, κληρονομικές και συγγενείς ανωμαλίες που υπήρχαν πριν από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία, αν και ήταν γνωστά στις προγεννητικές εξετάσεις ή εμφανείς μετά την γέννηση ή γενικώς γνωστές στο Συμβαλλόμενο ή και στον Ασφαλισμένο, δε δηλώθηκαν στην αίτηση ασφάλισης
  • Απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου
  • Επεμβάσεις και θεραπεία δοντιών, φατνίων και ούλων
  • Ατυχήματα που οφείλονται σε επιδράσεις πυρηνικής ενέργειας, σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή χημική μόλυνση
  • Aτυχήματα που οφείλονται σε πολεμικά γεγονότα
  • Χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών
  • Αν ο Ασφαλισμένος δεν κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα
  • Αν οι διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, δεν έχουν σχέση με την αιτία της νοσηλείας
  • Επεμβάσεις πλαστικής ή αισθητικής χειρουργικής
  • Παραβατική συμπεριφορά ανηλίκου η οποία τιμωρείται από τον Ποινικό Κώδικα
  • Φυσικοθεραπείες, εκτός νοσηλείας
 • Μια από τις συχνές εξαιρέσεις που συναντάμε σε ασφαλιστήρια υγείας είναι αυτή των συγγενών παθήσεων. Σύμφωνα με την ιατρική βιβλιογραφία, συγγενής είναι η πάθηση που συμβαίνει ενώ το έμβρυο αναπτύσσεται και μπορεί να διαγνωστεί κατά την κύηση, τη γέννηση ή σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τη γέννηση. Το πρόβλημα δημιουργείται για τις συγγενείς παθήσεις που ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ο ασφαλιζόμενος και μπορεί να εμφανιστούν πολλά χρόνια μετά την σύναψη του συμβολαίου υγείας γεγονός που φυσικά δημιουργεί άγχος. Τα προγράμματα ασφάλισης Child & Accident Care είναι πρωτοποριακά σχεδιασμένα να καλύπτουν ακόμα και τις συγγενείς παθήσεις που δεν είναι γνωστές στην έναρξη της ασφάλισης μειώνοντας έτσι την αβεβαιότητα και το άγχος για το ενδεχόμενο εμφάνισης και κάλυψης των παθήσεων αυτών

Σημαντικές Πληροφορίες

Επίλεξε νοσοκομειακή περίθαλψη

Πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη από
Παθήσεις & Ατυχήματα
ή
Πλήρη νοσοκομειακή περίθαλψη
μόνο από Ατυχήματα
18,90€ / μήνα

Child Care

 

Καλύψεις βασικού πακέτου Child Care

Κάλυψη εξόδων νοσηλείας απο ασθένεια ή
ατύχημα
Καλύπτουμε τα έξοδα νοσηλείας και χειρουργείου στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία στην Ελλάδα, σε δίκλινο δωμάτιο, μέχρι το ποσό των €80.000 κάθε χρόνο. Αναλαμβάνουμε τα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού σας: δωμάτιο και διατροφή, διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα, αμοιβές γιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων, άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν (υλικά χειρουργείου, αποκλειστική νοσοκόμα, έξοδα συνοδού κ.α.). Η συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας είναι 10%. Η συμμετοχή σας αυτή μπορεί να μειωθεί ή ακόμα και να μηδενιστεί σε περίπτωση συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.
Κάλυψη εξόδων συνοδού ή αποκλειστικής
νοσοκόμας
Καλύπτουμε τα έξοδα του συνοδού του παιδιού που χρεώνονται απ' το νοσοκομείο μέχρι €80 ανά ημέρα νοσηλείας και για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών νοσηλείας. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δε ζητήσετε αποζημίωση για έξοδα συνοδού, καλύπτουμε την αμοιβή της αποκλειστικής νοσοκόμας, αν χρειαστεί. Τα έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα που καλύπτουμε είναι 1 βάρδια ανά ημέρα νοσηλείας του παιδιού και για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών νοσηλείας.
Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
Παρέχουμε ημερήσιο επίδομα μέχρι και 5 μέρες ανά νοσηλεία. Το επίδομα είναι: €500 για κάθε μέρα, αν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση και €250 για κάθε μέρα, αν δεν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση. Το επίδομα παρέχεται σε περίπτωση που δε ζητήσετε αποζημίωση για τη νοσηλεία του παιδιού σας.
Ιατρικές επισκέψεις για δεύτερη γνώμη
χειρούργου
Σε περίπτωση ιατρική σύστασης για χειρουργική θεραπεία και εφόσον επιθυμείτε και δεύτερη γνώμη, σας παρέχουμε 2 δωρεάν επισκέψεις το χρόνο σε γιατρούς Χειρουργούς του Δικτύου της INTERAMERICAN.
24ωρη συμβουλευτική γραμμή υγείας «1010»
Η «Γραμμή Υγείας 1010» είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Προσφέρει την καθοδήγηση που χρειάζεται σε περίπτωση νοσηλείας και φροντίζει για τη μεταφορά σας στο πλησιέστερο κατάλληλο νοσοκομείο της επιλογής σας. Επιπλέον μπορείτε να καλείτε τη «Γραμμή Υγείας 1010» για: ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε περιστατικό υγείας του παιδιού σας, πληροφορίες σχετικά με γιατρούς, εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία κ.λπ. στην Ελλάδα, ενημέρωση για τους υγειονομικούς κανονισμούς της Ελλάδας ή της χώρας που πρόκειται να ταξιδέψετε (εμβόλια, προληπτικά μέτρα, κ.λπ.)
Μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης
Υγειονομική μεταφορά σε νοσοκομείο με ασθενοφόρα, ακόμα και με ελικόπτερο ή αεροπλάνο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επίλεξε από τις επιπλέον προαιρετικές καλύψεις
για να προστεθούν στο βασικό πακέτο:

€2,5

Κάλυψη εξόδων
επειγόντων
περιστατικών
Καλύπτουμε χωρίς καμία συμμετοχή και μέχρι το ποσό των €500 το χρόνο τα έξοδα για ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και τα φάρμακα ή υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζόμενων νοσοκομείων στην Ελλάδα. Η κάλυψη παρέχεται εφόσον το συμβάν γνωστοποιήθηκε άμεσα με την εκδήλωση του στην εταιρία, καλώντας τη «Γραμμή Υγείας 1010» και ο αρμόδιος γιατρός σύστησε άμεσα την επίσκεψη σε υγειονομική μονάδα.

€1

Κάλυψη της
συμμετοχής σε
διαγνωστικές εξετάσεις 
Εφόσον δοθεί παραπεμπτικό για διαγνωστικές εξετάσεις μέσω δημόσιου ασφαλιστικού οργανισμού (π.χ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για πάθηση ή ατύχημα του παιδιού, καλύπτουμε απολογιστικά τη συμμετοχή που ορίζει ο φορέας στο κόστος αυτών.

€1

Επίδομα καθημερινών
εξόδων γονέα κατα τη
νοσηλεία του παιδιού
Παρέχουμε ημερήσιο επίδομα € 30 στο γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού για τις μέρες νοσηλείας του, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα επιπλέον έξοδα που μπορεί να προκύψουν (ταξί από και προς το νοσοκομείο, φαγητό κ.λπ.). Ο μέγιστος αριθμός ημερών νοσηλείας του παιδιού για τις οποίες δίνεται το επίδομα είναι 180 μέρες το χρόνο.

Child Care
Σύνολο

18,90€ / μήνα
 
3,50€ / μήνα

Accident Care

 

Καλύψεις βασικού πακέτου Accident Care

Κάλυψη εξόδων νοσηλείας λόγω
ατυχήματος
Καλύπτουμε τα έξοδα νοσηλείας και χειρουργείου στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία στην Ελλάδα, σε δίκλινο δωμάτιο, μέχρι το ποσό των €20.000 κάθε χρόνο. Αναλαμβάνουμε τα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού σας: δωμάτιο και διατροφή, διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα, αμοιβές γιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων, άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν (υλικά χειρουργείου, αποκλειστική νοσοκόμα, έξοδα συνοδού κ.α.). Η συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας είναι 10%. Η συμμετοχή σας αυτή μπορεί να μειωθεί ή ακόμα και να μηδενιστεί σε περίπτωση συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.
Κάλυψη εξόδων συνοδού ή αποκλειστικής
νοσοκόμας
Καλύπτουμε τα έξοδα του συνοδού του παιδιού που χρεώνονται απ' το νοσοκομείο μέχρι €80 ανά ημέρα νοσηλείας και για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών νοσηλείας. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δε ζητήσετε αποζημίωση για έξοδα συνοδού, καλύπτουμε την αμοιβή της αποκλειστικής νοσοκόμας, αν χρειαστεί. Τα έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα που καλύπτουμε είναι 1 βάρδια ανά ημέρα νοσηλείας του παιδιού και για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών νοσηλείας.
Κάλυψη εξόδων επειγόντων περιστατικών
λόγω ατυχήματος 
Καλύπτουμε χωρίς καμία συμμετοχή και μέχρι το ποσό των €500 το χρόνο τα έξοδα για ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και τα φάρμακα ή υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού αποκλειστικά λόγω ατυχήματος, στα εξωτερικά ιατρεία των συνεργαζόμενων νοσοκομείων στην Ελλάδα. Η κάλυψη παρέχεται εφόσον το συμβάν γνωστοποιήθηκε άμεσα με την εκδήλωση του στην εταιρία, καλώντας τη «Γραμμή Υγείας 1010» και ο αρμόδιος γιατρός σύστησε άμεσα την επίσκεψη σε υγειονομική μονάδα.
Ημερήσιο επίδομα νοσηλείας
Παρέχουμε ημερήσιο επίδομα μέχρι και 5 μέρες ανά νοσηλεία. Το επίδομα είναι: €500 για κάθε μέρα, αν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση και €250 για κάθε μέρα, αν δεν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση. Το επίδομα παρέχεται σε περίπτωση που δε ζητήσετε αποζημίωση για τη νοσηλεία του παιδιού σας.
Κάλυψη συμμετοχής σε διαγνωστικές
εξετάσεις λόγω ατυχήματος
Εφόσον δοθεί παραπεμπτικό για απεικονιστικές διαγνωστικές εξετάσεις μέσω δημόσιου ασφαλιστικού οργανισμού (π.χ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για ατύχημα του παιδιού, καλύπτουμε απολογιστικά τη συμμετοχή που ορίζει ο φορέας στο κόστος αυτών.
Ιατρικές επισκέψεις για δεύτερη γνώμη
χειρούργου
Σε περίπτωση ιατρική σύστασης για χειρουργική θεραπεία και εφόσον επιθυμείτε και δεύτερη γνώμη, σας παρέχουμε 2 δωρεάν επισκέψεις το χρόνο σε γιατρούς Χειρουργούς του Δικτύου της INTERAMERICAN.
24ωρη συμβουλευτική γραμμή υγείας «1010»
Η «Γραμμή Υγείας 1010» είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Προσφέρει την καθοδήγηση που χρειάζεται σε περίπτωση νοσηλείας και φροντίζει για τη μεταφορά σας στο πλησιέστερο κατάλληλο νοσοκομείο. Επιπλέον μπορείτε να καλείτε τη «Γραμμή Υγείας 1010» για: ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε περιστατικό υγείας του παιδιού σας, πληροφορίες σχετικά με γιατρούς, εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία κ.λπ. στην Ελλάδα, ενημέρωση για τους υγειονομικούς κανονισμούς της Ελλάδας ή της χώρας που πρόκειται να ταξιδέψετε (εμβόλια, προληπτικά μέτρα, κ.λπ.)
Μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης
Υγειονομική μεταφορά σε νοσοκομείο με ασθενοφόρα, ακόμα και με ελικόπτερο ή αεροπλάνο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επίλεξε την επιπλέον προαιρετική κάλυψη
για να προστεθεί στο βασικό πακέτο:

€1

Επίδομα καθημερινών
εξόδων γονέα κατα τη
νοσηλεία του παιδιού
Παρέχουμε ημερήσιο επίδομα € 30 στο γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού για τις μέρες νοσηλείας του, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα επιπλέον έξοδα που μπορεί να προκύψουν (ταξί από και προς το νοσοκομείο, φαγητό κ.λπ.). Ο μέγιστος αριθμός ημερών νοσηλείας του παιδιού για τις οποίες δίνεται το επίδομα είναι 180 μέρες το χρόνο.

Accident Care
Σύνολο

3,50€ / μήνα