Αρχική Υγεία Προγράμματα

Είναι αρκετά δύσκολο να μεγαλώνεις παιδιά.

Γι’ αυτό, δημιουργήσαμε μια ασφάλεια που μπορείς να εμπιστευτείς και που παρέχει αξία.

Σημαντικές
Πληροφορίες

×
 • Συνήθως οι εταιρίες καλύπτουν ένα σημαντικό αριθμό παθήσεων μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος π.χ μετά από 1 ή 2 χρόνια από την ημερομηνία της έναρξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το πρόγραμμα υγείας Super διαμορφώθηκε για να παρέχει πλήρη κάλυψη στα παιδιά και έτσι οι ιατρικές συνθήκες που καλύπτονται μετά από 1 χρόνο αναμονής είναι εξαιρετικά περιορισμένες και είναι οι ακόλουθες:

  • Αφαίρεση αμυγδαλών
  • Κληρονομικές και συγγενείς παθήσεις
  • Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια)
  • Χειρουργική αποκατάσταση κηλών κοιλιακού τοιχώματος
  • Παθήσεις και ατυχήματα έσω και έξω ανδρικών γεννητικών οργάνων
  • Χειρουργική θεραπεία στραβισμού
 • Μία βασική εξαίρεση των καλύψεων υγείας είναι πως συνήθως δεν καλύπτουν ή καλύπτουν με προϋποθέσεις παθήσεις τις οποίες είχαμε στο παρελθόν. Μια κατάσταση της υγείας μπορεί να θεωρηθεί προϋπάρχουσα ακόμη και αν η ασθένεια δεν είχε πριν επισήμως διαγνωστεί με φυσιολογικό αποτέλεσμα τη παραγωγή αμφιβολίας και άγχους.

  Στο πρόγραμμα υγείας Super, δεν έχετε αυτό το άγχος γιατί απλούστατα δεν υπάρχει η γενική εξαίρεση προυπαρχουσών παθήσεων.

  • Ότι δεν αναφέρεται στις εξαιρέσεις καλύπτεται άμεσα
  • Ότι αφορά στις ιατρικές συνθήκες που χρειάζονται περίοδοι αναμονής για να καλυφθούν, η κάλυψη αρχίζει μετά τη παρέλευση 1 ασφαλιστικού έτους.
 • Τα ασφαλιστήρια υγείας βάζουν ένα όριο ανά νοσηλεία ή ανά έτος που σημαίνει το μέγιστο ποσό των αναγνωριζόμενων εξόδων που μπορεί να καλύψει η ασφαλιστική εταιρία αντίστοιχα. Στο πρόγραμμα υγείας Super το ανώτατο όριο εξόδων νοσηλείας είναι 500.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο.

 • Προκειμένου οι ασφαλιστικές εταιρίες να προσφέρουν ένα προσιτό ασφάλιστρο και να συγκρατούν το κόστος υγείας σε χαμηλά επίπεδα , εξαιρούν ορισμένες παθήσεις από την κάλυψη για όλη τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου. Ωστόσο αυτή η πρακτική, ανάλογα με τον αριθμό των εξαιρέσεων, περιορίζει σημαντικά ή λιγότερο το εύρος της ασφαλιστικής κάλυψης.

  Το πρόγραμμα υγείας Super, σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες υγείας των παιδιών και οι εξαιρούμενες παθήσεις να είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, διαμορφώνοντας έτσι τη βέλτιστη σχέση ασφαλίστρου και κάλυψης.

  Οι εξαιρέσεις της κάλυψής σας είναι οι εξής:

  • Παθήσεις, ατυχήματα, σωματικές, κληρονομικές και συγγενείς ανωμαλίες που υπήρχαν πριν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα οποία, αν και ήταν γνωστά στις προγεννητικές εξετάσεις ή εμφανείς μετά την γέννηση, δεν δηλώθηκαν στην αίτηση ασφάλισης
  • Απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Ασφαλισμένου
  • Επεμβάσεις και θεραπεία δοντιών, φατνίων και ούλων
  • Κυστική ίνωση
  • Παθήσεις ή ατυχήματα που οφείλονται σε επιδράσεις πυρηνικής ενέργειας, σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες ή χημική μόλυνση
  • Παθήσεις ή ατυχήματα που οφείλονται σε πολεμικά γεγονότα
  • Χρήση ναρκωτικών και παραισθησιογόνων ουσιών
  • Μέθη οδηγού, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία της οδικής κυκλοφορίας
  • Εγκυμοσύνη, τοκετός και οι επιπλοκές τους, καθώς και όλες οι περιπτώσεις διακοπής κύησης
  • Ψυχιατρικές παθήσεις
  • Αν ο Ασφαλισμένος δεν κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα
  • Αν οι διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, δεν έχουν σχέση με την αιτία της νοσηλείας
  • Αν οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται αφορούν έλεγχο γονιδίων, ενζύμων ή αμινοξέων και θεραπείες με γονίδια, ένζυμα ή αμινοξέα
  • Επεμβάσεις πλαστικής ή αισθητικής χειρουργικής
  • Φυσικοθεραπείες
 • Μια από τις συχνές εξαιρέσεις τις οποίες συναντάμε σε ασφαλιστήρια υγείας είναι αυτή των συγγενών παθήσεων. Σύμφωνα με την ιατρική βιβλιογραφία συγγενής είναι η πάθηση που συμβαίνει ενώ το έμβρυο αναπτύσσεται και μπορεί να διαγνωστεί κατά την κύηση, τη γέννηση ή σε οποιοδήποτε χρόνο μετά τη γέννηση. Το πρόβλημα δημιουργείται για τις συγγενείς παθήσεις που ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ο ασφαλιζόμενος και μπορεί να εμφανιστούν πολλά χρόνια μετά από την σύναψη του συμβολαίου υγείας γεγονός που φυσικά δημιουργεί άγχος. Το πρόγραμμα ασφάλισης Super είναι πρωτοποριακά σχεδιασμένο να καλύπτει ακόμα και τις συγγενείς παθήσεις που δεν είναι γνωστές στην έναρξη της ασφάλισης.

Σημαντικές Πληροφορίες

Η απόλυτη ηρεμία για τους γονείς


ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Καλύπτουμε 100% τα έξοδα νοσηλείας στην Ελλάδα, σε όλα τα Ιδιωτικά ή Δημόσια νοσοκομεία και κλινικές, σε δίκλινο δωμάτιο, μέχρι το ποσό των €500.000 κάθε χρόνο. Αναλαμβάνουμε τα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του παιδιού σας: δωμάτιο και διατροφή,διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα αμοιβές γιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων, άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν (υλικά χειρουργείου, αποκλειστική νοσοκόμα, κ.α.). Σε περίπτωση συμμετοχής του Ε.Ο.Π.Π.Υ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα καλύπτουμε 100% του υπολοίπου ποσού, μέχρι το ανώτατο ποσό κάλυψης.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΝΩΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ Σε περίπτωση ιατρικής΄σύστασης για χειρουργική θεραπεία και εφόσον επιθυμείτε και δέυτερη γνώμη, σας παρέχουμε 2 δωρεάν επισκέψεις το χρόνο σε γιατρούς Χειρουργούς του Δικτύου της INTERAMERICAN
ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Καλύπτουμε κατά 80% και χωρίς καμμία άλλη συμμετοχή σας, τα έξοδα νοσηλείας οπουδήποτε στο εξωτερικό, μέχρι το ποσό των €500.000 κάθε χρόνο. Αναλαμβάνουμε τα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια νοσηλείας:δωμάτιο και διατροφή,διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα,αμοιβές γιατρών, χειρουργών και αναισθησιολόγων,άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν (υλικά χειρουργείου, αποκλειστική νοσοκόμα, κ.α.)
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ 1010" "Η «Γραμμή Υγείας 1010» είναι διαθέσιμη 24ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Προσφέρει την καθοδήγηση που χρειάζεται σε περίπτωση νοσηλείας και φροντίζει για τη μεταφορά σας στο πλησιέστερο κατάλληλο νοσοκομείο της επιλογής σας. Επιπλέον μπορείτε να καλείτε τη «Γραμμή Υγείας 1010» για: Ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε περιστατικό υγείας Πληροφορίες σχετικά με γιατρούς, εφημερεύοντα φαρμακεία, νοσοκομεία κ.λπ. στην Ελλάδα,ενημέρωση για τους υγειονομικούς κανονισμούς της Ελλάδας ή της χώρας που πρόκειται να ταξιδέψετε (εμβόλια, προληπτικά μέτρα, κ.λπ.) "
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Καλύπτουμε χωρίς καμία συμμετοχή τα έξοδα για ιατρικές εξετάσεις , διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και τα φάρμακα ή υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση κάθε επείγοντος περιστατικού (ατύχημα ή ασθένεια), στα εξωτερικά ιατρεία οποιουδήποτε νοοκομείου ή κλινικής. Η κάλυψη παρέχεται εφόσον το συμβάν γνωστοποιήθηκε άμεσα με την εκδήλωση του στην εταιρία, καλώντας τη «Γραμμή Υγείας 1010» και ο αρμόδιος γιατρός σύστησε άμεσα την επίσκεψη σε υγειονομική μονάδα.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Υγειονομική μεταφορά σε νοσοκομείο με ασθενοφόρα, ακόμα και με ελικόπτερο ή αεροπλάνο, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Παρέχουμε ημερήσιο επίδομα μέχρι και 5 μέρες ανά νοσηλεία. Το επίδομα είναι: €500 για κάθε μέρα, αν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση €250 για κάθε μέρα, αν δεν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση. Το επίδομα παρέχεται σε περίπτωση που δε ζητήσετε αποζημίωση για τη νοσηλεία του παιδιού σας.
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το συμβόλαιο σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο μας στο 210 94 60000 ή
801 11 30000, τις εργάσιμες μέρες 8:00 - 20:00.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-CHECK UP "Παρέχουμε προληπτικό έλεγχο υγείας μία φορά το χρόνο, χωρίς καμία επιβάρυνση.Το check up περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ειδικά διαμορφωμένες για τη παιδική και εφηβική ηλικία Το check up παρέχεται: στις ιδιόκτητες υποδομές της INTERAMERICAN (ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC & MEDIFIRST) στην Αθήνα. στα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα στην υπόλοιπη Ελλάδα. "