Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα

Οι επισκέπτες και οι χρήστες του www.anytime.gr, για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν κάποιες από τις προσωπικές τους πληροφορίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

«Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων και μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά του ή τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη ή και τον χρήστη, σημαίνει την αποδοχή του για επιπλέον επεξεργασία τους.

Οι Εταιρίες:

  • «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.»
  • «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.» &
  • «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»,

με έδρα στην Αγ. Κωνσταντίνου 57, 15124, Μαρούσι και αριθμό τηλεφωνικού κέντρου 210 94 60000, θα τηρούν και θα επεξεργάζονται αρχεία με προσωπικά δεδομένα, απλά και ευαίσθητα, που παρέχουν με τη θέλησή τους οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου. 

Η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα στοιχεία συλλογής τους (όνομα, επώνυμο, φύλο, e-mail, αριθμός σταθερού & κινητού τηλεφώνου, κ.α.). Σκοπός της συλλογής των προσωπικών δεδομένων είναι η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχεται στους επισκέπτες ή και στους χρήστες του www.anytime.gr.  

Η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων πραγματοποιείται με βάση την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με τους Νόμους 2472/97 & 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα. Τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώνονται με τη θέληση των χρηστών ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από τις παραπάνω Εταιρίες για προωθητικές ενέργειες αλλά και έρευνες ικανοποίησης πελατών που διενεργούν οι ίδιες ή μέσω τρίτων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες τους.

Κάθε χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης που αναφέρονται στα Άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472/1997. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται με γραπτή δήλωση:

Εκτός από τις Εταιρίες του Ομίλου ΙΝTERAMERICAN, αποδέκτες των συγκεκριμένων δεδομένων μπορεί να είναι οι Δημόσιες αρχές, νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, αντασφαλιστές, δικηγόροι, κ.α., έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος. 

 

Cookies

Τι είναι τα cοοkies;

Τα cookies είναι πληροφορίες, τις οποίες μια ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει στην εφαρμογή πλοήγησης του επισκέπτη και στη συνέχεια να τις ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ.

Σε τι εξυπηρετεί η χρήση των cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τους παρακάτω λόγους:

  • για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και τον εντοπισμό των ιστότοπων που έχει επισκεφτεί ο χρήστης και από τους οποίους καθοδηγήθηκε στον ιστότοπο της Anytime.
  • την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή video ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • για να αντιληφθούμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.
  • τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δικτυακούς τόπους εταιρειών στων οποίων το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχει, με οποιοδήποτε ποσοστό πέραν του 10%. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τέτοιος είναι ο ιστότοπος του Ολλανδικού Ομίλου Ασφαλιστικών Εταιρειών με την επωνυμία «Achmea», στον οποίο ανήκουν και οι εταιρείες του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ.

Αποδοχή εγκατάστασης cοοkies

Ο επισκέπτης του δικτυακού τόπου με την πλοήγησή του στον ιστότοπο της Anytime ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται στον ιστότοπο με σχετική αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας πως κατανοεί και αποδέχεται ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του.

Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του πλοηγού του. Σε περίπτωση αποτροπής εγκατάστασης cookies όμως, μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από την INTERAMERICAN.

Πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή σας (browser), επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να κάνετε.

 

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πολιτικής «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» μπορεί να μεταβληθεί οποιαδήποτε στιγμή, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει ο δικτυακός τόπος www.anytime.gr. Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης οφείλει να ελέγχει συχνά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, ώστε να είναι ενήμερος κάθε στιγμή για την πολιτική που ισχύει.

Complementary Content
${loading}

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τη σωστή λειτουργία του www.anytime.gr είναι απαραίτητη η χρήση των cookies. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να πλοηγείστε στο site της Anytime τότε συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Δείτε περισσότερα...

Το κατάλαβα