Καλώς ήρθατε! Ας αρχίσουμε με μερικές ερωτήσεις σχετικά με εσάς και το αγροτικό σας.