Αρχική Αυτοκίνητο Ασφαλιστείτε Τώρα

Στοιχεία οχήματος

Παράδειγμα συμπλήρωσης

Το όχημα το αγοράσατε
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
Το όχημα το αγοράσατε καινούργιο;

Στοιχεία ιδιοκτήτη οχήματος

Ιδιότητα

Στοιχεία νέου οδηγού

Το όχημα οδηγείται από άλλο άτομο, ηλικίας μικρότερης των 23 ετών, εκτός του ιδιοκτήτη;
Το όχημα οδηγείται από άτομο με δίπλωμα οδήγησης που εκδόθηκε νωρίτερα του ενός έτους;

Στοιχεία ασφάλειας

Κάλυψη Νομικής προστασίας
Παρακαλούμε περιμένετε