Ένας νέος τρόπος διαχείρισης πάγιας εντολής κάρτας, με ένα κλικ, στη διάθεσή σας

Εδώ μπορείτε να επιβεβαιώσετε ή να ενεργοποιήσετε την πάγια εντολή σας, καθώς και να κάνετε αλλαγή κάρτας ή ανάκληση, με τον πιο ασφαλή, γρήγορο και απλό τρόπο.
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:
Για τη δική σας πρόσθετη ασφάλεια, ζητείται ο ΑΦΜ σας για δεύτερη μορφή επαλήθευσης και παρέχει ισχυρό έλεγχο ταυτότητας.