Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το προϊόν Smart Drive

Κείμενο Ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το προϊόν Smart Drive

Η Εταιρεία μας έχει ως βασική προτεραιότητά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται και συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κείμενο ενημέρωσης αυτό, προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς αναφορικά με το είδος των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε όταν έχετε ασφαλιστεί στην εταιρία μας με το Πρόγραμμα Smart Drive. Το υποκείμενο δεδομένων για σκοπούς του παρόντος κειμένου είναι είτε το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται ασφαλιστήριο συμβόλαιο του προγράμματος Smart Drive ή ο κυρίως οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος, όταν πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα. Αναφορές σε «εσάς», «σας», «εσείς» κλπ θα ερμηνεύονται ανάλογα.
Διευκρινίζεται ότι το κείμενο ενημέρωσης αυτό είναι συμπληρωματικό της πιο πάνω γενικής πολιτικής της Εταιρείας για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που έχετε ασφαλιστεί με το Πρόγραμμα Smart Drive, ισχύουν τα όσο αναφέρονται και στα δύο κείμενα. Παρακαλείστε να διαβάσετε και τα δύο προσεκτικά.

1. Γενικές πληροφορίες και υπεύθυνος επεξεργασίας

Η «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής η «Εταιρία», «INTERAMERICAΝ», «εμείς», «εμάς» ή «μας»), είναι ελληνική εταιρία με έδρα την Αθήνα στην Λεωφ. Συγγρού 124-126, ΑΡΜΑΕ 2865/05/Β/86/45 και τηλέφωνο επικοινωνίας 210 94 62000 και e-mail custserv@interamerican.gr. Είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής Smart Drive (η «Εφαρμογή»).

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε και πώς

Πέραν των όσων περιλαμβάνονται στη γενική πολιτική της Εταιρείας για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται πιο πάνω, για σκοπούς του προγράμματος Smart Drive γίνεται συλλογή και επεξεργασία επιπρόσθετων προσωπικών σας δεδομένων.

α. Η Συλλογή και η Επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου/Χρήστη

Κατά την εγγραφή σας στην Εφαρμογή για τη δοκιμαστική περίοδο, δεν ζητούνται προσωπικά δεδομένα. Αρχικά, κατά την σύνδεσή σας στην Εφαρμογή, στην περίπτωση που έχετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο Smart Drive με την INTERAMERICAN, συμπληρώνετε ηλεκτρονικά το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) ή χρησιμοποιείτε τον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί στο email. Αυτές οι πληροφορίες δε σας ταυτοποιούν και είναι οι μόνες που απαιτούνται για να κάνετε χρήση της Εφαρμογής και δε θα επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/-η για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητάς του κωδικού πρόσβασης της Εφαρμογής (εφόσον απαιτείται) και πλήρως υπεύθυνος/-η για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Εφαρμογή. Στην περίπτωση Δοκιμαστικής Χρήσης της Εφαρμογής, δεν ζητούνται στοιχεία κατά την εγγραφή σας και δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης.

β. Συλλογή των Πρωτογενών Δεδομένων του Χρήστη

Η εφαρμογή μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται «Προτωγενή Δεδομένα» (συμπεριλαμβανομένου και δεδομένα Τοποθεσίας) για τη λειτουργία της αυτόματης καταγραφής διαδρομών ακόμη και όταν είναι κλειστή ή δε χρησιμοποιείται και αποθηκεύονται αποκλειστικά στην τερματική συσκευή του χρήστη (χωρίς διαβίβαση στον εκτελούντα). Μόνο τα Πρωτογενή Δεδομένα που καταγράφονται κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής διαβιβάζουν προς την εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό μας (τεχνικό μας Πάροχο), ΟSeven (η «OSeven»). Τα Πρωτογενή Δεδομένα αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία:

• Δεδομένα χρόνου: Η χρονική στιγμή της καταγραφής των παρακάτω παραμέτρων.
• Δεδομένα τοποθεσίας: γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο της θέσης του οχήματος, οριζόντια και υψομετρική ακρίβεια της τοποθεσίας, ταχύτητα κίνησης του οχήματος, διεύθυνση της κίνησης του οχήματος.
• Δεδομένα επιταχυνσιόμετρου: Τιμές επιτάχυνσης στους τρεις τοπικούς άξονες (οι τρεις διαστάσεις) του κινητού τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένης και αφαιρουμένης της επιτάχυνσης της βαρύτητας.
• Τιμές των γωνιών που σχηματίζουν οι τοπικοί άξονες του κινητού ως προς το Βορρά και ως προς το οριζόντιο επίπεδο (έδαφος).
• Ρυθμός μεταβολής των τιμών των γωνιών που σχηματίζουν οι τοπικοί άξονες του κινητού ως προς το Βορρά και ως προς το οριζόντιο επίπεδο (έδαφος) ως προς το χρόνο.
• Δεδομένα γυροσκοπίου: τιμές γωνιακής ταχύτητας περί τους τρεις τοπικούς άξονες του κινητού τηλεφώνου.
• Κίνηση και Άθληση (Motion and Fitness) / Activity Recognition / Δεδομένα της δραστηριότητας του Χρήστη (ενδεικτικά περπάτημα, στάση, οδήγηση).
• Κατάσταση Οθόνης (αφορά μόνο Android): Δεδομένο σχετικά με την ενεργοποίηση της οθόνης (ενεργή ή ανενεργή) το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως ως πρόσθετο κριτήριο για τον προσδιορισμό χρήσης κινητού κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
• WiFi: Καταγραφή της λειτουργίας του WiFi στο κινητό τηλέφωνο. Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της ακρίβειας καταγραφής και έναρξης οδήγησης δεδομένου ότι χρησιμοποιείται από τις εταιρίες Apple και Google σε συνδυασμό με το GPS, καθώς και για την αποστολή δεδομένων από και προς την πλατφόρμα του Προμηθευτή κατόπιν επιλογής του Χρήστη.
• Δεδομένα Push Notification Token: Ένας μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός που παράγεται από τις εταιρείες Apple και Google και αποστέλλεται στο κινητό. Ο συγκεκριμένος κωδικός σχετίζεται με μία και μόνο εγκατάσταση της Εφαρμογής. Σε περίπτωση απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης της Εφαρμογής από τον Χρήστη παράγεται νέος κωδικός αναγράφοντας τη μέρα και ώρα που παρήχθη. Ο συγκεκριμένος κωδικός με την ημερομηνία και ώρα καταχωρείται κυρίως (1) για την αποστολή Notifications στο Χρήστη και (2) για τον εντοπισμό ενδεχόμενης απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης της Εφαρμογής από το Χρήστη με σκοπό τον εντοπισμό μη καταγραφής Διαδρομών από το Χρήστη (3) για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών.
• Δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία εισόδου/εξόδου (sign in/sign out) του Χρήστη από την Εφαρμογή. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό ωρών όπου ο Χρήστης είναι σε κατάσταση εξόδου (sign out) με σκοπό τον εντοπισμό μη καταγραφής Διαδρομών από το Χρήστη και για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών. Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι σε Sign out εμποδίζεται η καταγραφή της Εφαρμογής.
• Δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης υπηρεσιών τοποθεσίας (Location Services - GPS). Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό ωρών και συχνότητας όπου ο Χρήστης διατηρεί ανενεργό το GPS με σκοπό τον εντοπισμό μη καταγραφής Διαδρομών από το Χρήστη και για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών. Σε περίπτωση που είναι ανενεργό εμποδίζεται η καταγραφή της Εφαρμογής.
• Δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του Κίνηση και Άθληση / Activity Monitor. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό ωρών και συχνότητας όπου ο Χρήστης διατηρεί ανενεργή τη συγκεκριμένη ρύθμιση με σκοπό τον εντοπισμό μη καταγραφής Διαδρομών από το Χρήστη και για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών. Σε περίπτωση που είναι ανενεργό εμποδίζεται η καταγραφή της Εφαρμογής.
• Δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης Βαθμονόμησης Πυξίδας “Compass Calibration” (μόνο για iOS). Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό συχνότητας όπου ο Χρήστης διατηρεί ανενεργή τη συγκεκριμένη ρύθμιση με σκοπό τον εντοπισμό μη καταγραφής Διαδρομών από το Χρήστη και για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών. Σε περίπτωση που είναι ανενεργή εμποδίζεται η συλλογή δεδομένων επιταχυνσιομέτρου και γυροσκοπίου και κατ’ επέκταση η καταγραφή της Εφαρμογής.
• Δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της συσκευής κινητού τηλεφώνου. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό ωρών και συχνότητας όπου ο Χρήστης διατηρεί ανενεργή τη συσκευή του με σκοπό τον εντοπισμό μη καταγραφής Διαδρομών από το Χρήστη και για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών. Σε περίπτωση που είναι ανενεργή η συσκευή εμποδίζεται η καταγραφή της Εφαρμογής.
• Δεδομένα συσκευής κινητού τηλεφώνου. Επιστρέφεται από την Εταιρία Google και Apple και περιλαμβάνει το όνομα του κατασκευαστή, το μοντέλο, το όνομα και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος και το είδος των αισθητήρων της συσκευής (π.χ. επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, πυξίδα κ.τ.λ.) που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για την καταγραφή δεδομένων. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας, για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών.
• Δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης καταγραφής της Εφαρμογής μέσα από τις ρυθμίσεις αυτής. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό ωρών και συχνότητας όπου ο Χρήστης διατηρεί ανενεργή τη δυνατότητα καταγραφής με σκοπό τον εντοπισμό μη καταγραφής Διαδρομών από το Χρήστη και για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών. Σε περίπτωση που είναι ανενεργή η καταγραφή της Εφαρμογής εμποδίζεται η καταγραφή.
• Δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης υπηρεσιών αυτόματης ανανέωσης στο υπόβαθρο (Background App Refresh) (μόνο για iOS). Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό ωρών και συχνότητας όπου ο Χρήστης διατηρεί ανενεργή τη συγκεκριμένη ρύθμιση με σκοπό τον εντοπισμό μη καταγραφής Διαδρομών από τον Χρήστη και για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών. Σε περίπτωση που είναι ανενεργή εμποδίζεται η καταγραφή.
• Δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του WiFi. Χρησιμοποιείται κυρίως για τον υπολογισμό ωρών και συχνότητας όπου ο Χρήστης διατηρεί ανενεργή τη συγκεκριμένη ρύθμιση με σκοπό τον εντοπισμό μη καταγραφής Διαδρομών από το Χρήστη και για την τεχνική υποστήριξη των Χρηστών. Σε περίπτωση που είναι ανενεργό το WiFi έχει διαπιστωθεί καθυστέρηση ή ακόμη και αδυναμία καταγραφής της Εφαρμογής.
• Τεχνικά δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία της Εφαρμογής (π.χ. τεχνικά σφάλματα, δεδομένα μη απόκρισης της Εφαρμογής).
• Δεδομένα σχετικά με τις συσκευές Bluetooth που βρίσκονται σε ζεύξη
Ορισμένα από τα ανωτέρω Πρωτογενή Δεδομένα (ενδεικτικά τα δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής κινητού τηλεφώνου και τα δεδομένα για την ώρα και ημερομηνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης των δεδομένων που αφορούν στη λειτουργικότητα Κίνηση και Άθληση (Motion and Fitness) / Activity Recognition / Δεδομένα της δραστηριότητας του Χρήστη, Τεχνικά Δεδομένα που αφορούν στη λειτουργία της Εφαρμογής) συλλέγονται μόνο τοπικά και δεν αποστέλλονται στην O7PLATFORM. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο Χρήστης αποστείλει αίτημα τεχνικής υποστήριξης στην Εταιρία και η Εταιρία ενημερώσει τον Προμηθευτή να ενεργοποιήσει τη συλλογή των Debug Logs (Αρχεία Καταγραφής Τεχνικής Υποστήριξης), τα Debug Logs είναι πιθανό να περιέχουν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Πρωτογενή Δεδομένα. Η Εταιρία θα πρέπει να ενημερώσει το Χρήστη πριν την ενεργοποίηση των Debug Logs.
• Δεδομένα για τη μέση κατανάλωση καυσίμου του οχήματός σας λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση του οχήματος από εσάς (δηλαδή, όχι την κατανάλωση καυσίμου όπως παρέχεται από τον κατασκευαστή του οχήματος), σε περίπτωση που επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κόστους καυσίμου/Eco (αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από εσάς).
• Δεδομένα για τον τύπο καυσίμου του οχήματός σας, σε περίπτωση που επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κόστους καυσίμου/Eco.
• Δεδομένα για τη μέση τιμή καυσίμου, σε περίπτωση που επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κόστους καυσίμου/Eco.

3. Οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων του Χρήστη

Σκοποί της καταγραφής των παραπάνω «Πρωτογενών Δεδομένων» είναι οι εξής:

Α) Η αφαίρεση των καταγραφών (αφαίρεση θορύβου) των αισθητήρων της συσκευής που δεν αντιστοιχούν σε οδηγική συμπεριφορά του Χρήστη της Εφαρμογής.
Β) Ο προσδιορισμός των διαστημάτων υπέρβασης των ορίων ταχύτητας, αν και εφόσον τα όρια ταχύτητας είναι διαθέσιμα στον Προμηθευτή από κάποιον πάροχο τεχνολογίας.
Γ) Ο προσδιορισμός της χρήσης του κινητού τηλεφώνου (τις φορές που ο Χρήστης έκανε κάποια κίνηση με το κινητό) και της διάρκειας της χρήσης του κινητού τηλεφώνου, κατά τη διάρκεια μιας Διαδρομής. Διευκρινίζεται ότι εξετάζεται αποκλειστικά και μόνο η χρήση (ανιχνεύοντας και αν η οθόνη είναι σε λειτουργία εφόσον το δεδομένο αυτό είναι διαθέσιμο) ή η κίνηση της συσκευής εν ώρα οδήγησης που μπορεί να γίνεται για ομιλία ή εγγραφή μηνύματος ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση πραγματοποιεί ο Χρήστης με το κινητό και όχι η ανίχνευση λειτουργίας συγκεκριμένων εφαρμογών ή το περιεχόμενο αυτών, που αφορούν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη και στα οποία ο Προμηθευτής δεν δύναται να έχει καμία πρόσβαση.
Δ) Ο προσδιορισμός των γεγονότων απότομης οδηγικής συμπεριφοράς (απότομες επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις) και των προφίλ επιβράδυνσης και επιτάχυνσης.
Ε) Ο προσδιορισμός της διανυθείσας απόστασης σε ώρες αυξημένης διακινδύνευσης.
ΣΤ) Ο υπολογισμός της διανυθείσας απόστασης, ανά Διαδρομή, συνολικά και ανά χρονική περίοδο (μέρα, εβδομάδα, μήνα).
Ζ) Ο προσδιορισμός της ιδιότητας του Χρήστη της Εφαρμογής, ανά Διαδρομή: οδηγός του οχήματος ή επιβάτης.
Η) Ο προσδιορισμός του είδους του οχήματος εντός του οποίου βρίσκεται ο Χρήστης της Εφαρμογής ανά Διαδρομή: αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς, μοτοσυκλέτα, ποδήλατο.
Θ) Ανάπτυξη εξειδικευμένης λειτουργικότητας στην Εφαρμογή, η οποία βοηθάει τους Χρήστες της Εφαρμογής να εντοπίσουν τις περιπτώσεις μη ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς τους και να βελτιώσουν την οδηγική τους συμπεριφορά (π.χ. χάρτες, μηνύματα).
Ι) Βελτιστοποίηση των αλγορίθμων και των μοντέλων βαθμολόγησης στο σύστημα του Προμηθευτή, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ακρίβειας των αποτελεσμάτων που παρέχονται στους Χρήστες της Εφαρμογής και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων που παρέχονται στην Εταιρία και σχετίζονται με τον υπολογισμό των ασφαλίστρων.
Κ) O υπολογισμός του Kόστους Καυσίμου (fuel cost) και του Οικολογικού σήματος (eco badge), εάν ο Χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει αυτήν τη λειτουργία της εφαρμογής και συναινέσει στην επεξεργασία των αντίστοιχων δεδομένων. Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η ενημέρωση του χρήστη σχετικά με: α) το κόστος καυσίμου, β) το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της οδηγικής του συμπεριφοράς, γ) πληροφορίες και συμβουλές για φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση.

Ως «Διαδρομή» ορίζεται η οδήγηση του Χρήστη από τη στιγμή εκκίνησης του οχήματός του μέχρι οποιαδήποτε στάση διάρκειας άνω των 5 λεπτών. Σημειώνεται ότι προκειμένου να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, θα σβήνεται ένα τμήμα στο τέλος της κάθε Διαδρομής, maximum 1 λεπτό ή maximum 50 μέτρα, όποιο ικανοποιείται πρώτο, «κινούμενος» ο αλγόριθμος από το τέλος προς την αρχή της οδήγησης.
Ειδικότερα, αναφορικά με τα δεδομένα των Χρηστών της Εφαρμογής που αφορούν στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος από τις καταγραφές του GPS, αυτά αποθηκεύονται και διατηρούνται στο O7PLATFORM για:

1) Την αναπαράσταση κάθε Διαδρομής, καθώς και των γεγονότων οδήγησης εντός αυτής που συνδέονται με αυξημένη διακινδύνευση (τμήματα υπέρβασης ορίου ταχύτητας, τμήματα χρήσης κινητού τηλεφώνου, απότομες επιβραδύνσεις, απότομες επιταχύνσεις) πάνω σε χάρτη (επισημαίνεται ότι ο Χρήστης έχει την επιλογή να απενεργοποιήσει την προβολή των Διαδρομών σε χάρτη μέσα από τις ρυθμίσεις της Εφαρμογής) με σκοπό την εκπαίδευση του Χρήστη και τη βελτίωση της οδηγικής του συμπεριφοράς.
2) Την απεικόνιση προς το Χρήστη σε χάρτη των περιοχών υψηλής συγκέντρωσης συμπεριφορών του με υψηλή διακινδύνευση.
3) Τη χαρτογράφηση της επικινδυνότητας των διαφόρων τμημάτων του οδικού δικτύου τόσο συνολικά, όσο και για διαφορετικούς τύπους διακινδύνευσης.
4) Την εκτίμηση του τύπου οχήματος και της ιδιότητας του Χρήστη (οδηγός ή επιβάτης του αυτοκινήτου) ανά Διαδρομή.
5) Την ανάπτυξη, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των αλγορίθμων map matching, υπολογισμού ταχύτητας και διεύθυνσης κίνησης και διανυθείσας απόστασης.

Κ) «Διαδρομές ως Επιβάτης», είναι οι διαδρομές που:
α) χαρακτηρίστηκαν από την εφαρμογή ως επιβάτης (δηλαδή επιβάτης αυτοκινήτου ή άλλος τρόπος μεταφοράς, π.χ. μέσο μαζικής μεταφοράς), σε περίπτωση που δεν επιβεβαίωσες το τύπο διαδρομής σου και
β) έχεις χαρακτηρίσει ο ίδιος τη διαδρομή ως επιβάτης-συνοδηγός. Η OSeven, που έχει αναπτύξει την εφαρμογή SmartDrive, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα οδήγησης (π.χ. ώρα, δεδομένα GPS) από τις συγκεκριμένες διαδρομές για να βελτιώσει την εφαρμογή και την ακρίβεια των αλγορίθμων της OSeven, βελτιώνοντας έτσι την ακρίβεια των αποτελεσμάτων που λαμβάνεις, εάν παρέχεις τη συγκατάθεσή σου για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση που δεν αποδέχεσαι αυτή την προαιρετική και πρόσθετη συγκατάθεση για τη χρήση των δεδομένων των εν λόγω διαδρομών, τότε αναγνωρίζεις ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με τiς Διαδρομές ως ΄Επιβάτης’ , θα ανωνυμοποιηθούν και θα αφαιρεθούν οριστικά από το προφίλ σου δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της διαδρομής και δεν θα έχεις πρόσβαση στις συγκεκριμένες διαδρομές μέσω της Εφαρμογής Smart Drive."

Διευκρινίζεται ότι η επεξεργασία των Πρωτογενών Δεδομένων γίνεται τόσο ανά Διαδρομή όσο και για το σύνολο των Διαδρομών του Χρήστη μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, επίσης τα Πρωτογενή Δεδομένα αποθηκεύονται σε σύνδεση με το User ID / Driver ID μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή της Δοκιμαστικής Περιόδου, από τον Προμηθευτή, για κάθε Χρήστη συνολικά, σε αναγνωρισμένο πάροχο υπηρεσιών νέφους (cloud) εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν επιλογής του Προμηθευτή, σε εταιρικό λογαριασμό που διατηρεί ο «Προμηθευτής» χρησιμοποιώντας υπηρεσίες νέφους (Cloud). Επισημαίνεται, ότι η INTERAMERICAN δεν έχει καμία πρόσβαση στα Πρωτογενή Επισημαίνεται, ότι η INTERAMERICAN δεν έχει καμία πρόσβαση στα Πρωτογενή Δεδομένα.

Εξαγωγή των Δεδομένων Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος

Από την παραπάνω επεξεργασία των «Πρωτογενών Δεδομένων» μέσω των τεχνολογιών που έχει αναπτύξει η OSeven, εξάγονται τα «Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος». Αυτά αφορούν ενδεικτικά στα ακόλουθα:

• Ώρα και ημερομηνία έναρξης Διαδρομής.
• Ώρα και ημερομηνία λήξης Διαδρομής.
• Διανυθείσα απόσταση ανά Διαδρομή (θα σβήνεται ένα τμήμα στο τέλος της κάθε Διαδρομής, maximum 1 λεπτό ή maximum 50 μέτρα, όποιο ικανοποιείται πρώτο, «κινούμενος» ο αλγόριθμος από το τέλος προς την αρχή της οδήγησης)
• Διάρκεια Διαδρομής.
• Αριθμό απότομων επιβραδύνσεων ανά Διαδρομή και βαθμό έντασης της εκάστοτε επιβράδυνσης.
• Αριθμό απότομων επιταχύνσεων ανά Διαδρομή και βαθμό έντασης της εκάστοτε επιτάχυνσης.
• Μέση ταχύτητα μίας Διαδρομής.
• Διάρκεια υπέρβασης ορίου ταχύτητας ανά Διαδρομή στην περιοχή οδήγησης για όσο χρόνο διαρκεί η υπέρβαση αν και εφόσον είναι διαθέσιμο στον Προμηθευτή από κάποιον πάροχο τεχνολογίας.
• Μέση ταχύτητα που υπερβαίνει το όριο ταχύτητας αν και εφόσον είναι διαθέσιμο στον Προμηθευτή από κάποιον πάροχο τεχνολογίας.
• Διανυθείσα απόσταση σε αστικό οδικό δίκτυο, επαρχιακό οδικό δίκτυο, αυτοκινητόδρομο ανά Διαδρομή αν και εφόσον είναι διαθέσιμο στον Προμηθευτή από κάποιον πάροχο τεχνολογίας.
• Διάρκεια χρήσης κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης ανά Διαδρομή. Διευκρινίζεται ότι εξετάζεται αποκλειστικά και μόνο η χρήση (ανιχνεύοντας αν η οθόνη είναι σε λειτουργία εφόσον το συγκεκριμένο δεδομένο είναι διαθέσιμο) ή η κίνηση της συσκευής εν ώρα οδήγησης που μπορεί να γίνεται για ομιλία ή εγγραφή μηνύματος ή οποιαδήποτε άλλη κίνηση πραγματοποιεί ο Χρήστης με το κινητό και όχι η ανίχνευση λειτουργίας συγκεκριμένων εφαρμογών ή το περιεχόμενο αυτών, που αφορούν προσωπικά δεδομένα του Χρήστη και στα οποία ο Προμηθευτής δεν δύναται να έχει καμία πρόσβαση.
• Διανυθείσα απόσταση σε ώρες αυξημένης διακινδύνευσης (ενδεικτικά 12.00πμ – 05.00πμ).
• Συνολική βαθμολογία (σκορ) ανά Διαδρομή.
• Βαθμολογία (σκορ) ανά κατηγορία ανά Διαδρομή. Οι κατηγορίες είναι: επιβράδυνση, επιτάχυνση, χρήση κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης, υπέρβαση ταχύτητας βάσει ορίου ταχύτητας αν και εφόσον είναι διαθέσιμο στον Προμηθευτή από κάποιον πάροχο τεχνολογίας.
• Προσδιορισμός της ιδιότητας του Χρήστη της Εφαρμογής ανά Διαδρομή (αν ήταν οδηγός του αυτοκινήτου ή επιβάτης σε οποιοδήποτε αυτοκίνητο) με συγκεκριμένο βαθμό εμπιστοσύνης - πιθανότητα και αυτό που χαρακτήρισε τελικά ο Χρήστης. Σημειώνεται ότι δεν επικοινωνείται στο Χρήστη μέσω της Εφαρμογής η πιθανότητα, για λόγους απλότητας και αποφυγή σύγχυσης παρά μόνο εάν ζητηθεί από τον ίδιο. Εντούτοις, ενημερώνεται μέσω των όρων χρήσης της Εφαρμογής, ότι εξάγεται η συγκεκριμένη πιθανότητα ανά Διαδρομή και επίσης του δίνεται η δυνατότητα μέσω της Εφαρμογής να επιβεβαιώσει την ιδιότητα του, αν ήταν οδηγός του οχήματος ή επιβάτης σε οποιοδήποτε όχημα.
• Smart Points -πόντοι επιβράβευσης που συλλέγει ο Χρήστης (ανά διαδρομή, συνολικά και ανά χρονική περίοδο - ημέρα, εβδομάδα, μήνα). Τα smart points που έχει συγκεντρώσει ο κάθε χρήστης μπορεί είτε να τα εξαργυρώσει είτε να τα δωρίσει σε ΜΚΟ της επιλογής του.
• Δεδομένα Gamification. Η Εφαρμογή παρέχει δυνατότητες παιχνιδιού και ανταμοιβής για την εκπαίδευση και την παρακίνηση των χρηστών, προκειμένου να βελτιώσει την οδηγική τους συμπεριφορά. Τα Δεδομένα Gamification περιλαμβάνουν την απόδοση των Χρηστών που σχετίζονται με λειτουργίες παιχνιδιού ή/και ανταμοιβής, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία έχει ενεργοποιήσει ή/και χρησιμοποιήσει τέτοιες δυνατότητες.
• Δεδομένα που αφορούν το κόστος καυσίμου ανά διαδρομή, από τη στιγμή που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιησει τη λειτουργικότητα ‘fuel cost’ (κόστος καυσίμου).
• Δεδομένα βάση της οδηγικής συμπεριφοράς του χρήστη ,τα οποία προσδιορίζουν εάν η διαδρομή του ήταν οικολογική ή όχι και, εάν είναι, κερδίζει το Eco Badge, με τη μορφή πράσινου φύλλου, ως σύμβολο αναγνώρισης του θετικού αντίκτυπου της οδήγησής του στο περιβάλλον.

Το μοντέλο αξιολόγησης οδηγικής συμπεριφοράς ανά Διαδρομή λαμβάνει υπόψη τις κάτωθι παραμέτρους:

• Διάρκεια υπέρβασης ορίου ταχύτητας στην περιοχή οδήγησης για όσο χρόνο διαρκεί η υπέρβαση και ταχύτητα που υπερβαίνει το όριο ταχύτητας αν και εφόσον είναι διαθέσιμα στο Προμηθευτή από κάποιον πάροχο τεχνολογίας.
• Αριθμό απότομων επιβραδύνσεων και βαθμό / ένταση επιβράδυνσης.
• Αριθμό απότομων επιταχύνσεων και βαθμός / ένταση επιτάχυνσης.
• Χρήσης κινητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης.
• Διανυθείσα απόσταση σε ώρες αυξημένης διακινδύνευσης (ενδεικτικά 12.00πμμμ – 05.00πμ).
• Διάρκεια Διαδρομής

Η συνολική βαθμολογία του οδηγού και αντίστοιχα του ασφαλισμένου οχήματος υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμολογιών των Διαδρομών εντός των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών, όπου ο εκάστοτε Χρήστης της Εφαρμογής ήταν Οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος (με παράγοντα στάθμισης την απόσταση).
Όταν καλύπτεστε από ασφάλιση με το πρόγραμμα Smart Drive, η ΟSeven θα αποστέλλει προς την INTERAMERICAN μια συνολική βαθμολογία (σκορ), αναφορικά με την οδηγική συμπεριφορά σας, μέχρι την έκδοση της ειδοποίησης πληρωμής για την ανανέωση.
Επίσης, στο τέλος κάθε μήνα, θα αποστέλλει προς την INTERAMERICAN τη μηνιαία διανυθείσα απόσταση που έχει από την εφαρμογή καταγραφεί, με εσάς ως οδηγό, προκειμένου να διαπιστώνεται η συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου καταγραφής χιλιομέτρων κάθε μήνα, όπως ορίζεται στον ειδικό όρο της ασφαλιστικής σύμβασης. Η τελική απόφαση περί μειωμένου ή όχι ασφάλιστρου θα λαμβάνεται με ανθρώπινη παρέμβαση, από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της INTERAMERICAN.
Η INTERAMERICAN δεν έχει καμία πρόσβαση στα υπόλοιπα Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος.
Τα παραπάνω δεδομένα, δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, υπό την επιφύλαξη όσων περιγράφονται στο παρόν κείμενο ενημέρωσης παρά μόνο κατόπιν δικαστικής κλήτευσης, αιτήματος από δημόσια αρχή ή άλλης νόμιμης διαδικασίας ή σε όποια άλλη περίπτωση η εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία επιβάλλει την παραπάνω υποχρέωση.
H νομική βάση όλων των παραπάνω επεξεργασιών για την INTERAMERICAN (συλλογή στοιχείων ασφαλιστικής σύμβασης, των πρωτογενών δεδομένων των χρηστών της εφαρμογής καθώς και των δεδομένων οδηγικής συμπεριφοράς) είναι η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ενώ η νομική βάση της επεξεργασίας που λαμβάνει χώρα αν ποτέ χρειαστεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σε δημόσιες αρχές, θα είναι η συμμόρφωσή μας με νομική μας υποχρέωση.

4. Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται πλήρως. Οι συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης για καθέναν από τους σχετικούς σκοπούς επεξεργασίας παρατίθενται παρακάτω.

Ως προς τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής:

Στην περίπτωση Δοκιμαστικής Χρήσης δεν επεξεργαζόμαστε ή αποθηκεύουμε κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη. Επομένως, τα Πρωτογενή Δεδομένα και τα Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος δεν μπορούν να συνδεθούν με κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη.

Στην περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου του προγράμματος Smart Drive τα μόνα δεδομένα που μεταβιβάζουμε στην OSeven είναι οι μοναδικοί κωδικοί χρήστη και συναλλαγής οι οποίοι δεν δύναται να συνδεθούν από μόνοι τους με φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στην πλατφόρμα της OSeven εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος ή του Χρήστη εκ μέρους της OSeven, ακόμη και στην περίπτωση σύναψης ασφαλιστήριου συμβολαίου, καθώς τα δεδομένα στο σύστημα της είναι ψευδωνυμοποιημένα (η ψευδωνυμοποίηση έχει πραγματοποιηθεί από την INTERAMERICAN).

Στην περίπτωση χρήσης της Εφαρμογής κατόπιν σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων που συλλέγονται από την OSeven είναι επτά (7) ημέρες μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και εφόσον αυτό δεν ανανεώνεται. Μετά τις 7 μέρες, τα Πρωτογενή Δεδομένα και τα Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος που έχουν συλλεγεί μέσω της Eφαρμογής, αποσυνδέονται από τους μοναδικούς κωδικούς χρήστη, με αποτέλεσμα να επέρχεται πλήρης ανωνυμοποίηση των ήδη ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων που είχε συλλέξει η OSeven ως εκτελούσα την επεξεργασία. Η διαδικασία αυτή είναι μη αναστρέψιμη.

5. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετική (αυτοματοποιημένη) απόφαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Pay how you drive”. Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων όπως περιγράφηκε παραπάνω στις ενότητες 2 και 3.
(α) Η αυτοματοποιημένη επεξεργασία είναι αναγκαία για την βαθμολόγηση της οδηγικής συμπεριφοράς του ασφαλισμένου και ο απώτερος στόχος της είναι να προσφέρει κίνητρο (χαμηλότερο ασφάλιστρο) βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς των ασφαλισμένων
(β) Από την εν λόγω αυτοματοποιημένη επεξεργασία, είναι δυνατόν να προκύψει χαμηλότερο ασφάλιστρο. Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ της βαθμολογίας οδηγικής συμπεριφοράς που διαμορφώνεται βάσει της εφαρμογής και της απόφασης περί προσφοράς του χαμηλότερου ασφάλιστρου μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση.
(γ) Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται δυνάμει του Γενικού Κανονισμού και του Κώδικα Δεοντολογία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΑΕΕ κατά τη λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, τα μέτρα δε αυτά αφορούν ειδικότερα την εξασφάλιση ανθρώπινης παρέμβασης, τη χρήση κατάλληλων στατιστικών ή μαθηματικών διαδικασιών και την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου για τη διόρθωση παραγόντων που οδηγούν σε ανακρίβειες ως και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλμάτων κατά την εκπονούμενη επεξεργασία.
(δ) Η Εταιρεία, τέλος, ενδέχεται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης προκειμένου να διενεργεί ελέγχους για την αποφυγή ασφαλιστικής εξαπάτησης και για τη συμμόρφωσή της με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την αποφυγή του ξεπλύματος χρήματος και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς.

6. Πώς και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (αποδέκτες προσωπικών δεδομένων)

Πληροφορίες για το πως και με ποιους μοιραζόμαστε γενικά τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνονται στη γενική πολιτική της Εταιρείας για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται πιο πάνω.
Ειδικά σε σχέση με τα Πρωτογενή Δεδομένα και τα Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής, ισχούν τα πιο κάτω. Έχουμε επιλέξει να μην έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Λαμβάνουμε μόνο τη βαθμολογία της οδηγικής συμπεριφοράς του Χρηστή για να καθορίσουμε κατά πόσο δικαιούται σε έκπτωση και τη συνολική διανυθείσα απόσταση μηνιαίως για να ελέγξουμε κατά πόσο τηρείται ο σχετικός όρος του ασφαλιστηρίου σας για ελάχιστη μηνιαία απόσταση.
Τα Πρωτογενή Δεδομένα και τα Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος τα επεξεργάζεται για λογαριασμό μας η OSeven, ως εκτελούσα την επεξεργασία. Η OSeven διατηρεί στο σύστημά της Πρωτογενή Δεδομένα και Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος, τα οποία είναι ψευδωνυμοποιημένα (δεν συνδέονται με φυσικό πρόσωπο, αλλά με ένα id user- μόνο η INTERAMERICAN έχει πρόσβαση στην αντιστοίχιση ασφαλισμένου-id user). Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση η ΟSeven δεσμεύεται ότι θα υποχρεώνεται όχι μόνο η ίδια αλλά και οι συνεργάτες της να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση νόμιμων εργασιών ή κάθε είδους έργου που επιτελούν για εμάς και όχι για δικό τους όφελος. Στις περιπτώσεις αυτές που η OSeven, διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία, υπογράφει ειδική σύμβαση με τους εκτελούντες την επεξεργασία προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία θα διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ότι θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι κάθε Χρήστης θα μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματά του.
Η OSeven μπορεί να διαβιβάσει τα Πρωτογενή Δεδομένα και Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος του Χρήστη, πάντα σε μη προσωποποιημένη μορφή διασυνοριακά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη μητρικής της εταιρεία, ή άλλες θυγατρικές, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες που βρίσκονται κάτω από ένα κοινό με αυτή έλεγχο (συλλογικά, «Συνεργαζόμενες Εταιρείες»).
Επίσης, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η διαβίβαση των Πρωτογενών Δεδομένων και των Δεδομένων Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματος του Χρήστη και σε εταιρεία, που συγχωνεύεται με την ΟSeven που την αποκτά ή που αγοράζει το ενεργητικό της.
H OSeven ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο κατά τη χρήση λειτουργικοτήτων της υπηρεσίας Firebase της Google.
Η Εφαρμογή χρησιμοποιεί λειτουργικότητες της υπηρεσίας Firebase της Google με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία και τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής. Χωρίς αυτές τις λειτουργικότητες μέρος της Εφαρμογής ή ολόκληρη η Εφαρμογή ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ή να μην λειτουργούν καθόλου. Οι λειτουργικότητες αυτές είναι οι: Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Remote Config και FirebaseDynamic Links.
Επιπλέον, η Εφαρμογή χρησιμοποιεί τη λειτουργικότητα GoogleAnalytics for Firebase για σκοπούς ανάλυσης της συμπεριφοράς των χρηστών και βελτίωσης της Εφαρμογής ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Η υπηρεσία Google Analytics for Firebase δεν χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς.
Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις παραπάνω υπηρεσίες της Google εδώ. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παγκόσμια υποδομή της Google. Η διαβίβαση αυτή γίνεται βάσει Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.
Μολονότι η εταιρεία μας έχει επιλέξει να μην έχει πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής, έχει διασφαλίσει ότι η εκτελούσα για λογαριασμό της την επεξεργασία εταιρεία και πάροχος της εφαρμογής (ΟSeven) συνεργάζεται με τους πλέον αξιόπιστους παρόχους υπολογιστικού νέφους και χρησιμοποιεί ευρέως εμπορικά διαδεδομένες πρακτικές και τεχνικές ασφαλείας, ακολουθώντας τις συστάσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών και της εθνικής νομοθεσίας, όπως ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση και firewalls.Τα Πρωτογενή Δεδομένα και Δεδομένα Οδηγικής Συμπεριφοράς και Χρήσης Οχήματός σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων της ΟSeven, ενώ τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται για τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και τα δεδομένα που μεταβιβάζονται από την OSeven στην INTERAMERICAN (βαθμολογίες οδηγικής συμπεριφοράς και συνολική διανυθείσα απόσταση κάθε μήνα), αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων της INΤERAMERICAN.
Ωστόσο, όσο αποτελεσματική και αν είναι η τεχνολογία, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι και δεν παραμένει απροσπέλαστο.
Γι’ αυτό, παρά το ότι έχουμε φροντίσει να υιοθετηθούν όλες οι τεχνικά σύγχρονες πρακτικές και να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, αυτές δεν μπορούν να εγγυηθούν απόλυτα την ασφάλεια της βάσης δεδομένων των συστημάτων τους, ούτε ότι οι πληροφορίες που παρέχουν δε θα υποκλαπούν, καθώς μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου.

8. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το Πρόγραμμα Smart Drive έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 2016/679/ΕΕ και επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις 1/5/2020 . Σε περίπτωση επικαιροποίησης, οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στην εφαρμογή και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

9. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Πως να υποβάλετε αιτήματα, απορίες ή παράπονα

Σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στη γενική πολιτική της Εταιρείας για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία βρίσκεται εδώ.
${loading}