Koρυφαίες καλύψεις για κάθε όχημα


Πληροφορίες για κάθε κάλυψη

Δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος από το Έγγραφο Πληροφοριών

 • Aστική ευθύνη

  Η αστική ευθύνη είναι υποχρεωτική κάλυψη για όλα τα οχήματα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά σε ένα περιστατικό που ευθύνεται το όχημά σας (βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

  Τα όρια είναι:

  • Σωματικές βλάβες: €1.220.000 (ανά άτομο). Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άτομα όπως πεζούς, επιβαίνοντες άλλων οχημάτων που εμπλέκονται στο περιστατικό ή επιβαίνοντες του δικού σας οχήματος.
  • Υλικές ζημιές: €1.220.000 (ανά ατύχημα). Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άλλα οχήματα ή άλλα αντικείμενα, όπως μάντρες, βιτρίνες, εισόδους καταστημάτων κ.α.
  • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς. Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προξενήσει το όχημά σας, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
  • Αυτογνώμων αφαίρεση. Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προξενήσει το όχημά σας, κατά τη διάρκεια της οδήγησής του από άτομο που το έχει κλέψει ή το απέκτησε με χρήση βίας.
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

  Σε περίπτωση που κάποιο ανασφάλιστο όχημα σας προκαλέσει ζημιά από σύγκρουση, τότε αποζημιώνεστε από την Anytime για τις ζημιές που θα υποστεί το όχημά σας, βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας του κατά την ημέρα της σύγκρουσης.

  Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική κάλυψη, αν αναλογιστείτε το μεγάλο πλήθος ανασφάλιστων οχημάτων που εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα.

 • 24ωρη «Γραμμή Υγείας 1010»

  Η «Γραμμή Υγείας 1010» είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο και σας παρέχει:

  • Ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας. Η κάλυψη αυτή δεν αφορά μόνο σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων. Μπορείτε να απευθύνεστε στη «Γραμμή Υγείας 1010» για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας σας προκύψει
  • Ειδικές συμβουλές από παιδιάτρους
  • Καθοδήγηση για χρόνιες και ειδικές παθήσεις
  • Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις υγιεινής που απαιτούνται από τους υγειονομικούς κανονισμούς της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψετε (εμβόλια,προληπτικά μέτρα, κ.λπ.)
  • Πληροφορίες σχετικά με εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, ιατρούς κ.λπ.
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα

  H Μεταφορά του οχήματος από ατύχημα περιλαμβάνει την άμεση εξυπηρέτηση του οχήματός σας, 24ώρες το 24ωρο, σε περίπτωση ατυχήματος, από τα ιδιόκτητα μέσα της INTERAMERICAN και μεταφορά του σε συνεργείο της επιλογής σας, στο νομό που θα προκληθεί το ατύχημα.

 • Πλήρης Οδική Βοήθεια

  Η πλήρης οδική βοήθεια περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις, οι οποίες ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 24 ώρες το 24ωρο:

  • Άμεση εξυπηρέτηση του οχήματός σας από τα ιδιόκτητα μέσα της INTERAMERICAN σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή ακόμα και σε περίπτωση που έχετε μείνει από βενζίνη ή χρειαστεί να αλλάξετε ελαστικό.
  • Μεταφορά του οχήματός σας σε συνεργείο της επιλογής σας, όπου κι αν βρίσκεστε.
  • Επιτόπου καταγραφή του περιστατικού σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος από εξειδικευμένο υπάλληλο.
 • Πυρκαγιά

  Η κάλυψη αφορά σε ζημιές που μπορεί να υποστεί το όχημά σας από πυρκαγιά, καθώς επίσης και από πιθανή έκρηξη.

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το όχημά σας χρησιμοποιεί ως κύριο ή εναλλακτικό καύσιμο το υγραέριο, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωσή σας είναι το όχημα να διαθέτει πιστοποιητικό Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ.

 • Φυσικά φαινόμενα

  Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά σας άμεσα από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι, χιόνι, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό, καθώς και από καθίζηση ή κατολίσθηση που προέρχεται μόνο από σεισμό.

  Στην κάλυψη περιλαμβάνονται ζημίες που θα προκληθούν από πτώση δένδρων, στύλων ή άλλων σταθερών κατασκευών, εξαιτίας των πιο πάνω φυσικών φαινομένων, με την προϋπόθεση όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, της επιτόπου καταγραφής του συμβάντος από εκπρόσωπο της Εταιρίας, έπειτα από ειδοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου 1158.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης, είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού της Ε.Μ.Υ. από το οποίο να προκύπτουν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ημερομηνία και ώρα του καλυπτόμενου ζημιογόνου γεγονότος, στην περιοχή που αυτό συνέβη.

  Δεν καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες που έχουν σαν αιτία τον παγετό.

 • Τρομοκρατικές ενέργειες και αναταραχές

  Καλύπτονται οι υλικές ζημιές, εκτός πυρκαγιάς και έκρηξης, που προκύπτουν από τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές (αναταραχές).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης, είναι η προσκόμιση στην Εταιρία καταγραφής του συμβάντος και χαρακτηρισμού του, από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

 • Ολική και Μερική Κλοπή

  Ολική κλοπή

  Αποζημιώνεται η ολική κλοπή του οχήματός σας στην τρέχουσα εμπορική αξία του κατά τη μέρα της κλοπής.

  Η Anytime θα καταβάλει την αποζημίωση 30 μέρες μετά από την ημερομηνία της δήλωσης της κλοπής, εφόσον το όχημά σας, (αυτούσιο ή μέρος του) δεν έχει βρεθεί από τις αρμόδιες αρχές.

  Μερική κλοπή

  Η κάλυψη περιλαμβάνει:

  • Αποζημίωση κλοπής μερών ή εξαρτημάτων του οχήματός σας που είναι μόνιμα προσδεδεμένα σε αυτό και απαραίτητα για την ασφαλή κίνηση και λειτουργία του.
  • Αποζημίωση κλοπής συστημάτων ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας στην πλήρη αξία τους, εφόσον αυτά έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματός σας. Αν τα συστήματα αυτά τα έχετε εγκαταστήσει αργότερα στο όχημά σας, αποζημιώνονται μέχρι €500 συνολικά. 
  • Αποζημίωση μέχρι €150 για αντικατάσταση κλειδιών ή κλειδαριών, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των κλειδιών του οχήματός σας. 

  Επίσης, καλύπτεται κάθε ζημιά, η οποία θα προκληθεί στο όχημά σας κατά το χρονικό διάστημα που αυτό θα βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη. Σημειώνεται ότι για οχήματα ανοικτού τύπου (cabrio), ισχύει απαλλαγή €300 για τυχόν ζημιές που θα υποστεί η κουκούλα κατά την προσπάθεια της κλοπής.

 • Προσωπικό ατύχημα οδηγού

  Καλύπτεται ο οδηγός του οχήματός σας, για ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της οδήγησής του. Η κάλυψη περιλαμβάνει:

  • Αποζημίωση €15.000 για θάνατο
  • Αποζημίωση έως €15.000 για μόνιμη ολική ανικανότητα
  • Αποζημίωση έως €15.000 για μόνιμη μερική ανικανότητα
 • Ενοικίαση οχήματος

  Σας παρέχουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης 1.200cc σε περίπτωση ολικής απώλειας ή προσωρινής απώλειας του αυτοκινήτου λόγω επισκευής, όταν υπερβαίνει τις δύο μέρες, εφόσον έχετε επιλέξει τις καλύψεις:

  • Πυρκαγιά
  • Ολική & Μερική Κλοπή
  • Ίδιες Ζημιές & Κακόβουλες ενέργειες

  Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση Πυρκαγιάς, Ιδίων Ζημιών & Κακόβουλων ενεργειών, Μερικής κλοπής, το αυτοκίνητο αντικατάστασης θα παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι ημερών το ανώτερο.

 • Ίδιες ζημιές και Κακόβουλες ενέργειες

  Καλύπτονται οι ζημιές του οχήματός σας από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση και άμεσα από κακόβουλη ενέργεια τρίτων με στόχο το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά. Σε περίπτωση που ευθύνεστε για το ατύχημα, τότε χρειάζεται να συμμετέχετε στα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς με ποσό απαλλάγης €350, τη χαμηλότερη της αγοράς, σε Συνεργαζόμενο συνεργείο της INTERAMERICAN σε όλη την Ελλάδα ή €600 σε συνεργείο της επιλογής σας.

  Διευκρινίζεται ότι, για την ενεργοποίηση της μικτής χρειάζεται να:

  • Συμπληρώσετε την ημερομηνία έναρξης του συμβολαίου, το συντομότερο 2 μέρες μετά, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η φωτογράφιση του οχήματός σας και ο απαραίτητος έλεγχος. 
   Θυμηθείτε… αν επιλέξετε σημερινή ημερομηνία, αυτόματα θα μεταφέρουμε την έναρξη του συμβολαίου σας 2 μέρες μετά, για να ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.
  • Καλέσετε στο 210 94 60000, μετά την ολοκλήρωση αγοράς του συμβολαίου σας, Δευτέρα έως Κυριακή από 8.00 π.μ. έως τις 8.00 μ.μ. για την φωτογράφιση του οχήματός σας, με τη χρήση ειδικής υπηρεσίας που έχει ορίσει η Εταιρία. 

  Αν από την φωτογράφιση προκύψει ότι το όχημά σας είναι σε καλή κατάσταση, η μικτή ασφάλιση ενεργοποιείται.

  Σε περίπτωση που το όχημά σας δε φωτογραφηθεί ή δε βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ή τα στοιχεία που μας έχετε δηλώσει δεν αντιστοιχούν με αυτό, η μικτή ασφάλιση δε θα ενεργοποιείται.

  Ωστόσο εσείς θα παραμείνετε ασφαλισμένος για τις όλες τις υπόλοιπες καλύψεις, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης που αναφέρεται στο συμβόλαιό σας και εμείς σας επιστρέφουμε τη διαφορά! Σε κάθε περίπτωση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ενημερωθείτε με e-mail ή με SMS, για την ενεργοποίηση ή όχι της μικτής ασφάλισης.

 • Εγγύηση αξίας

  Σε περίπτωση που το όχημά σας κλαπεί ή καταστραφεί ολοσχερώς μέχρι και το 2ο έτος κυκλοφορίας του, σας αποζημιώνουμε όχι στην τρέχουσα εμπορική του αξία, αλλά στην αρχική τιμή αγοράς.

 • Θραύση κρυστάλλων

  Η κάλυψη αφορά σε ζημιές στα τζάμια, στις κρυστάλλινες οροφές, στις προστατευτικές μεμβράνες τζαμιών και στους αισθητήρες βροχής του οχήματός σας από οποιαδήποτε αιτία.

  Το όριο της κάλυψης είναι €1.000 ανά έτος. Από τις ζημιές εξαιρούνται αυτές στα φανάρια, στους καθρέπτες, στα φλας και στις ζελατίνες.

  Έχετε τη δυνατότητα να αποκαταστήσετε τις ζημιές του οχήματός σας:
  • Στην Εταιρία Carglass
  • Στην Εταιρία Glassdrive
  • Στην Εταιρία ΦΙΛΗΣGlass
  • Στην Εταιρία GlassFit
  • Σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο συνεργείο εύκολα, γρήγορα χωρίς καμία δικής σας οικονομική επιβάρυνση, αφού η πληρωμή γίνεται απευθείας από την Anytime.
 • Νομική προστασία

  Η Anytime αναλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα αμοιβής δικηγόρου για τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος, στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Διεκδίκηση αποζημίωσης, σε πιθανή ζημιά του οχήματος σας, ή σωματικών βλαβών του οδηγού ή των επιβαινόντων, από τροχαίο ατύχημα για το οποίο δεν ευθύνεται το όχημά σας.
  • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, αν ο οδηγός του οχήματός σας εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα που θα επιφέρει τραυματισμό ή απώλεια ζωής τρίτων. 
  • Διαφορές σε εμπορικές συναλλαγές ή συμβάσεις, που αφορούν το όχημά σας. Για παράδειγμα, αν υποστεί ζημιά το οχημά σας σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, αν γίνει κακή επισκευή του σε συνεργείο, κ.α. 

  Η κάλυψη της νομικής προστασίας ισχύει στην Ελλάδα και στις χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, (ανεξαρτήτως νομίσματος). Το όριο κάλυψης στην Ελλάδα είναι απεριόριστο, ενώ στις χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι μέχρι €3.000 ετησίως.

  Η διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων Νομικής Προστασίας γίνεται μέσω της εταιρίας RESOLUTE Ανώνυμη Εταιρία, με έδρα στην οδό Ολυμπιονικών και Λαλέχου 1, 154 51 Νέο Ψυχικό.

 • Ρυμουλκούμενο όχημα

  Για να κυκλοφορείτε στο δρόμο με ασφάλεια, σας προσφέρουμε πλήρη κάλυψη για το ρυμουλκούμενο (δίτροχο ή τετράτροχο) ή το τρέιλερ σας.

  Η κάλυψη Αστικής ευθύνης επεκτείνεται και αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά σε ένα περιστατικό που ευθύνεται το ρυμουλκούμενο όχημά σας (βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

  Η κάλυψη Αστικής ευθύνης επεκτείνεται και αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά σε ένα περιστατικό που ευθύνεται το ρυμουλκούμενο όχημά σας (βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

  Τα όρια είναι:
  • Σωματικές βλάβες: €1.220.000 (ανά άτομο) Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άτομα όπως πεζούς, επιβαίνοντες άλλων οχημάτων που εμπλέκονται στο περιστατικό ή επιβαίνοντες του δικού σας οχήματος.
  • Υλικές ζημιές: €1.220.000 (ανά ατύχημα) Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άλλα οχήματα ή άλλα αντικείμενα, όπως μάντρες, βιτρίνες, εισόδους καταστημάτων κ.α.
 • Νέος/ Άπειρος οδηγός

  Καλύπτουμε άτομο ηλικίας μικρότερης των 23 ετών ή άτομο με δίπλωμα οδήγησης που εκδόθηκε νωρίτερα του ενός 1 έτους, εκτός του ιδιοκτήτη που έχει δηλωθεί.

${loading}
${loading}