Αρχική Αυτοκίνητο Ασφαλιστείτε Τώρα
Παρακαλούμε περιμένετε

Στοιχεία οχήματος

Χρήση οχήματος
Παράδειγμα συμπλήρωσης

Το όχημα το αγοράσατε
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό;
Το όχημα το αγοράσατε καινούργιο;

Στοιχεία ιδιοκτήτη οχήματος

Ιδιότητα

Στοιχεία νέου οδηγού

Το όχημα οδηγείται από άλλο άτομο, ηλικίας μικρότερης των 23 ετών, εκτός του ιδιοκτήτη;
Το όχημα οδηγείται από άτομο με δίπλωμα οδήγησης που εκδόθηκε νωρίτερα του ενός έτους;

Στοιχεία ασφάλειας

Επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής: 10
Επιλέξτε την διάρκεια ασφάλισης: 10

Προαιρετικές καλύψεις

Κάλυψη Θραύσης κρυστάλλων
Κάλυψη Νομικής προστασίας