Έως και -10% στον ΕΝΦΙΑ με ασφάλιση ακινήτου, σε οποιοδήποτε πρόγραμμά μας, με πρόσθετες καλύψεις: Σεισμό & Ζημιές από νερά (Πλημμύρα)