Αρχική Σπίτι Ενημερωτικό Υλικό
Ενημερωτικό Υλικό Ασφάλισης Σπιτιού
 • Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Anytime Home

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Βιβλίο όρων ασφάλισης για τα προγράμματα Anytime Home.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Βιβλίο Όρων Ασφάλισης Περιεχομένου Σπιτιού

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Βιβλίο όρων ασφάλισης για το πρόγραμμα «Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού», που διατίθενται στα καταστηματα Κωτσόβολος.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλάδος
  για την Ασφάλιση Κατοικίας

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε την Εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία κάθε πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να κάνει δεκτό κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας που περιλαμβάνει τις καλύψεις οι οποίες απαιτούνται από τη δανειακή σας σύμβαση.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Ενημερωτικό Έντυπο Anytime Home

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης Αnytime Ηome.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφάλισης Περιεχομένου Σπιτιού

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ασφάλιση Περιεχομένου Σπιτιού», που διατίθενται στα καταστηματα Κωτσόβολος.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Εξουσιοδότηση για Εξόφληση Ασφαλίστρων
  με Πάγια Εντολή Κάρτας

  Με το έγγραφο αυτό μπορείτε να δηλώσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας σας, μέσω της οποίας επιθυμείτε να εξοφλείται το συμβόλαιό σας με πάγια εντολή.

  Αφού το συμπληρώσετε και το υπογράψετε, μπορείτε να το στείλετε με e-mail στο home@anytime.gr ή με fax στο 210 9462079

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο