Αρχική Υγεία Ενημερωτικό Υλικό
Ενημερωτικό Υλικό  
 • Βιβλίο Όρων Ασφάλισης 

  Το Βιβλίο Όρων Ασφάλισης περιλαμβάνει τους όρους του προγράμματος και έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρίσκετε την πληροφορία που χρειάζεστε χωρίς ψιλά γράμματα. 

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Ενημερωτικό Έντυπο

  Ενημερωθείτε συνοπτικά για όλα τα γενικά στοιχεία των προγραμμάτων ασφάλισης υγείας, καθώς και των όρων τους.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Έντυπο Αναγγελίας αποζημίωσης

  Το έντυπο αυτό χρειάζεται να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ανάλογα με τους όρους του προγράμματός σας.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Διαδικασία αποζημίωσης 


  Μάθετε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση αποζημίωσης και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται ανά περίπτωση.

   

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Δήλωση Εναντίωσης

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε τη Δήλωση Εναντίωσης.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Δηλωση Υπαναχώρησης

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε τη δήλωση υπαναχώρησης.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο