Αρχική Αυτοκίνητο Ενημερωτικό Υλικό
Ενημερωτικό Υλικό Ασφάλισης Οχήματος
 • Βιβλίο Γενικών & Ειδικών Όρων

  Περιλαμβάνει τους Γενικούς και Ειδικούς όρους, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των καλύψεων που είναι δυνατόν να παρασχεθούν.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Βασικές τροποποιήσεις στους όρους ασφάλισης οχήματος

  Ενημερωθείτε για τις βασικές τροποποιήσεις στους όρους ασφάλισης οχήματος των συμβολαίων που εκδόθηκαν πριν το Μάιο το 2014, με βάση το νέο Νόμο 4261/2014

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Ενημερωτικό Έντυπο

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης Αnytime Auto.

   

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης & Δηλώσεις Εναντίωσης και Υπαναχώρησης

  Περιέχει τα εξής έγγραφα:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος & Αίτηση Αποζημίωσης
  • Δήλωση Υπαναχώρησης & Δήλωση Εναντίωσης
  • Συνοπτική Μνεία Περιεχομένου της Απόφασης 3/5/26.01.2011 της ΤτΕ
  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε το Ενημερωτικό Έντυπο Προστασίας Δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει  πληροφορίες για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος

  Αποθηκεύστε τη Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος. Αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε, μπορείτε να την αποστείλετε:

  • Μέσω fax στο 210 946 1045
  • Μέσω e-mail στο motorclaims@interamerican.gr
  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λ. Αθηνών 161, 104 47, Αθήνα, υπόψη Κλάδου Αποζημιώσεων
  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Εξουσιοδότηση για Εξόφληση Ασφαλίστρων
  με Πάγια Εντολή Κάρτας

  Με το έγγραφο αυτό μπορείτε να δηλώσετε ή να αλλάξετε τα στοιχεία της κάρτας σας, μέσω της οποίας επιθυμείτε να εξοφλείται το συμβόλαιό σας με πάγια εντολή.

  Αφού το συμπληρώσετε και το υπογράψετε, μπορείτε να το στείλετε με e-mail στο auto@anytime.gr ή με fax στο 210 9462078

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο
 •  
 • Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

  Μπορείτε να διαβάσετε και να αποθηκεύσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

   

  Κατεβάστε σε PDF το αρχείο