Αρχική Buy The Mile Ασφάλιση σε 3 βήματα

Κάνεις μέχρι 5.000 χλμ το χρόνο;

Τώρα, με το Buy The Mile
μπορείς να πληρώνεις λιγότερο!

Υπολόγισε τώρα

 

Ασφάλιση για τα χιλιόμετρα που χρειάζεσαι!

Αποκλειστικά από την Anytime, για 5.000 χιλιόμετρα!
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ

 

Πάρε τιμή τώρα!