Αρχική Buy The Mile Προγράμματα & Καλύψεις

Τώρα, με το Buy The Mile
μπορείς να πληρώνεις λιγότερο!

Υπολόγισε τώρα
Προγράμματα Buy The Mile

 

Καλύψεις

Basic3000

Economic3000

Value3000

Αστική ευθύνη

Αστική ευθύνη

Η αστική ευθύνη είναι υποχρεωτική κάλυψη για όλα τα οχήματα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μέσω αυτής της κάλυψης αποζημιώνονται τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα που έχουν υποστεί ζημιά σε ένα περιστατικό που ευθύνεται το όχημά σας (βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

Τα όρια είναι:

Σωματικές βλάβες: €1.220.000 (ανά άτομο)

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άτομα όπως πεζούς, επιβαίνοντες άλλων οχημάτων που εμπλέκονται στο περιστατικό ή επιβαίνοντες του δικού σας οχήματος.

Υλικές ζημιές: €1.220.000 (ανά ατύχημα)

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκαλέσει το όχημά σας σε άλλα οχήματα ή άλλα αντικείμενα, όπως μάντρες, βιτρίνες, εισόδους καταστημάτων κ.α.

Αστική ευθύνη πυρκαγιάς

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προξενήσει το όχημά σας, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Αυτογνώμων αφαίρεση

Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες ή οι υλικές ζημιές, τις οποίες θα προξενήσει το όχημά σας, κατά τη διάρκεια της οδήγησής του από άτομο που το έχει κλέψει ή το απέκτησε με χρήση βίας.

arrow
     
Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

Σε περίπτωση που κάποιο ανασφάλιστο όχημα σας προκαλέσει ζημιά από σύγκρουση, τότε αποζημιώνεστε για τις ζημιές που θα υποστεί το όχημά σας, βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας του κατά τη μέρα σύγκρουσης.

arrow
     
24ωρη «Γραμμή Υγείας 1010»

24ωρη «Γραμμή Υγείας 1010»

Η «Γραμμή Υγείας 1010» είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο και σας παρέχει:
 • Ιατρικές συμβουλές σχετικά με κάθε απρόβλεπτο περιστατικό υγείας. Η κάλυψη αυτή δεν αφορά μόνο σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων. Μπορείτε να απευθύνεστε στη «Γραμμή Υγείας 1010» για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας σας προκύψει.
 • Ειδικές συμβουλές από παιδιάτρους.
 • Καθοδήγηση για χρόνιες και ειδικές παθήσεις.
 • Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις υγιεινής που απαιτούνται από τους υγειονομικούς κανονισμούς της χώρας στην οποία πρόκειται να ταξιδέψετε (εμβόλια, προληπτικά μέτρα, κ.λπ.).
 • Πληροφορίες σχετικά με εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, ιατρούς κ.λπ.
arrow
     
Θραύση κρυστάλλων (προαιρετική)

Θραύση κρυστάλλων

Η κάλυψη αφορά σε ζημιές στα τζάμια, στις κρυστάλλινες οροφές, στις προστατευτικές μεμβράνες τζαμιών και στους αισθητήρες βροχής του οχήματός σας από οποιαδήποτε αιτία.

Το όριο της κάλυψης είναι €1000 ανά έτος. Από τις ζημιές εξαιρούνται αυτές στα φανάρια, στους καθρέπτες στα φλας και στις ζελατίνες.

Έχετε τη δυνατότητα να αποκαταστήσετε τις ζημιές του οχήματός σας:

 • Στην ΕταιρίαCarglass
 • Στην ΕταιρίαGlassdrive
 • Στην ΕταιρίαΦΙΛΗΣGlass
 • Στην ΕταιρίαGlassFit
 • Σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο συνεργείο
εύκολα, γρήγορα χωρίς καμία δικής σας οικονομική επιβάρυνση, αφού η πληρωμή γίνεται απευθείας από την Anytime.

arrow
     
Νομική Προστασία (προαιρετική)

Νομική προστασία

Η Anytime αναλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα αμοιβής δικηγόρου για τον ιδιοκτήτη και τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος, στις παρακάτω περιπτώσεις:
 • Διεκδίκηση αποζημίωσης, σε πιθανή ζημιά του οχήματος σας, ή σωματικών βλαβών του οδηγού ή των επιβαινόντων, από τροχαίο ατύχημα για το οποίο δεν ευθύνεται το όχημά σας.
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, αν ο οδηγός του οχήματός σας εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα που θα επιφέρει τραυματισμό ή απώλεια ζωής τρίτων.
 • Διαφορές σε εμπορικές συναλλαγές ή συμβάσεις, που αφορούν το όχημά σας. Για παράδειγμα, αν υποστεί ζημιά το οχημά σας σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, αν γίνει κακή επισκευή του σε συνεργείο, κ.α.

Η κάλυψη της νομικής προστασίας ισχύει στην Ελλάδα και στις χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, (ανεξαρτήτως νομίσματος).

Το όριο κάλυψης στην Ελλάδα είναι απεριόριστο, ενώ στις χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου είναι μέχρι €3.000 ετησίως.

Η διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων Νομικής Προστασίας γίνεται μέσω της εταιρίας D.A.S. Hellas Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικής Νομικής Προστασίας, με έδρα Λεωφ. Βουλιαγμένης 411, 16346 Ηλιούπολη Αττικής.

arrow
     
Φροντίδα ατυχήματος

Φροντίδα ατυχήματος

H φροντίδα ατυχήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις, οι οποίες ισχύουν στην Ελλάδα, 24 ώρες το 24ωρο:
 • Άμεση εξυπηρέτηση του οχήματός σας σε περίπτωση ατυχήματος, από τα ιδιόκτητα μέσα της INTERAMERICAN και μεταφορά του σε συνεργείο της επιλογής σας, στο νομό που θα προκληθεί το ατύχημα.
 • Επιτόπου καταγραφή του περιστατικού και συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος από εξειδικευμένο υπάλληλο.
arrow
     
Πλήρης Οδική Βοήθεια

Πλήρης Οδική Βοήθεια

Η πλήρης οδική βοήθεια περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις, οι οποίες ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, 24 ώρες το 24ωρο:
 • Άμεση εξυπηρέτηση του οχήματός σας από τα ιδιόκτητα μέσα της INTERAMERICAN σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή ακόμα και σε περίπτωση που έχετε μείνει από βενζίνη ή χρειαστεί να αλλάξετε ελαστικό.
 • Μεταφορά του οχήματός σας σε συνεργείο της επιλογής σας, όπου κι αν βρίσκεστε.
 • Επιτόπου καταγραφή του περιστατικού σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος από εξειδικευμένο υπάλληλο.
arrow
     
Πυρκαγιά

Πυρκαγιά

Η κάλυψη αφορά σε ζημιές που μπορεί να υποστεί το όχημά σας από πυρκαγιά, καθώς επίσης και από πιθανή έκρηξη.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το όχημά σας χρησιμοποιεί ως κύριο ή εναλλακτικό καύσιμο το υγραέριο, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωσή σας είναι το όχημα να διαθέτει πιστοποιητικό Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ.

arrow
     
Φυσικά φαινόμενα

Φυσικά φαινόμενα

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά σας άμεσα από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι, χιόνι τυφώνα, έκρηξη ηφαιστείου και σεισμό.

Δεν καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες που έχουν σαν αιτία τον παγετό.

arrow
     
Τρομοκρατικές ενέργειες

Τρομοκρατικές ενέργειες

Η κάλυψη αφορά σε ζημιές που μπορεί να υποστεί το όχημά σας από πυρκαγιά ή έκρηξη, ως αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας, καθώ και ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το όχημά σας χρησιμοποιεί ως κύριο ή εναλλακτικό καύσιμο το υγραέριο, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωσή σας είναι το όχημα να διαθέτει πιστοποιητικό Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ.

arrow
     
Ολική κλοπή

Ολική κλοπή

Αποζημιώνεται η ολική κλοπή του οχήματός σας στην τρέχουσα εμπορική αξία του κατά την ημέρα της κλοπής.

Η Anytime θα καταβάλει την αποζημίωση 45 ημέρες μετά από την ημερομηνία της δήλωσης της κλοπής, εφόσον το όχημά σας (αυτούσιο ή μέρος του) δεν έχει βρεθεί από τις αρμόδιες αρχές.

arrow
     
Μερική κλοπή

Μερική κλοπή

Η κάλυψη περιλαμβάνει:

 • Αποζημίωση κλοπής μερών ή εξαρτημάτων του οχήματός σας που είναι μόνιμα προσδεδεμένα σε αυτό και απαραίτητα για την ασφαλή κίνηση και λειτουργία του.
 • Αποζημίωση κλοπής συστημάτων ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας στην πλήρη αξία τους, εφόσον αυτά έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματός σας. Αν τα συστήματα αυτά τα έχετε εγκαταστήσει αργότερα στο όχημά σας, αποζημιώνονται μέχρι €500 συνολικά.
 • Αποζημίωση μέχρι €150 για αντικατάσταση κλειδιών ή κλειδαριών, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των κλειδιών του οχήματός σας.

Επίσης, καλύπτεται κάθε ζημιά, η οποία θα προκληθεί στο όχημά σας κατά το χρονικό διάστημα που αυτό θα βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη.

Σημειώνεται ότι για οχήματα ανοικτού τύπου (cabrio), ισχύει απαλλαγή €300 για τυχόν ζημιές που θα υποστεί η κουκούλα κατά την προσπάθεια της κλοπής.

arrow
     
Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Προσωπικό ατύχημα οδηγού

Καλύπτεται ο οδηγός του οχήματός σας, για ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της οδήγησής του. Η κάλυψη περιλαμβάνει:

 • Αποζημίωση €15.000 για θάνατο
 • Αποζημίωση μέχρι €15.000 για μόνιμη ολική ανικανότητα
 • Αποζημίωση μέχρι €15.000 για μερική ολική ανικανότητα
arrow
     
 

Επιπλέον Παροχές

Φιλικός Διακανονισμός

Φιλικός Διακανονισμός

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα χωρίς δική σας υπαιτιότητα και η ασφαλιστική εταιρία του άλλου οχήματος είναι στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού, θα αποζημιωθείτε από την Anytime, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξετε στην άλλη εταιρία.

arrow
     
Συνεργαζόμενα συνεργεία

Συνεργαζόμενα συνεργεία

Αν χρειαστεί να αποζημιωθείτε από την Anytime (π.χ. σε περίπτωση φιλικού διακανονισμού, πυρκαγιάς, φυσικών φαινόμενων, τρομοκρατικών ενεργειών, μερικής κλοπής, θραύσης κρυστάλλων) έχετε τη δυνατότητα να επισκευάσετε το όχημά σας στα εξουσιοδοτημένα συνεργαζόμενα συνεργεία.

Σε αυτή την περίπτωση, η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται απευθείας από την Anytime στο συνεργαζόμενο συνεργείο, χωρίς δική σας ανάμειξη.

arrow
     
Δωρεάν πράσινη κάρτα

Δωρεάν πράσινη κάρτα

Στην Anytime σας προσφέρουμε εντελώς δωρεάν την πράσινη κάρτα, το απαραίτητο έγγραφο για τα ταξίδια σας στο εξωτερικό.

 Η πράσινη κάρτα θα σας αποσταλεί αυτόματα μαζί με το συμβόλαιό σας, με e-mail ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της κατοικίας σας.

arrow
     
Ενοικιαζόμενο όχημα

Ενοικιαζόμενο όχημα

Σε περίπτωση ζημιάς, κατά την οποία το όχημά σας χρειαστεί να παραμείνει σε συνεργείο για επισκευή, σας παρέχεται ενοικιαζόμενο όχημα για να κινείστε, μέχρι την αποκατάστασή της.

Η παροχή αυτή ισχύει εφόσον απευθυνθείτε σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία μας και συγκεκριμένα αν:

 • Εμπλακείτε σε ατύχημα, χωρίς δική σας υπαιτιότητα, και η εταιρία του άλλου οχήματος είναι στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού
 • Η ζημιά προκληθεί από έναν από τους παρακάτω λόγους και στο Συμβόλαιό σας έχετε την αντίστοιχη κάλυψη:
  • Πυρκαγιά
  • Φυσικά φαινόμενα
  • Τρομοκρατικές ενέργειες
  • Μερική κλοπή
arrow
     
Anytime Club

Anytime Club

H Anytime δημιούργησε για όλους εσάς το Anytime club.

Το Anytime club σας εξασφαλίζει δωρεάν παροχές και εκπτώσεις μέχρι 40% σε υπηρεσίες και προϊόντα, όπως ρούχα, είδη για το σπίτι, προτάσεις διασκέδασης και πολλά άλλα, σε συνεργασία με πολλές επώνυμες εταιρίες στην Ελλάδα.

Το μόνο που χρειάζεται για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μοναδικά προνόμια που προσφέρει η Anytime είναι να συνδεθείτε στον προσωπικό σας λογαριασμό my anytime.

arrow
     
  Υπολογισμός Υπολογισμός Υπολογισμός