1Υπολογισμός
2Αγορά

Υπολογισμός ασφαλίστρων

Στοιχεία οχήματος

Αν το όχημα έχει ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας πριν το 2000 τιμολόγησε εδώ

Στοιχεία ιδιοκτήτη οχήματος

Στοιχεία νέου οδηγού

Στοιχεία ασφάλειας

40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα προγράμματα Buy the Mile
η διάρκεια ασφάλισης είναι ΜΟΝΟ 12 μήνες

Προαιρετικές καλύψεις

Μόνο 1,58/μήνα
Μόνο 1,25/μήνα
Καθαρισμός φόρμας
${loading}